Demo home

Doanh nghiệp mới cập nhật

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU ĐạT THịNH

Mã số thuế: 1300655672-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Gấm
Địa chỉ: Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 25, ấp Tân Điền, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI THUậN HòA PHáT

Mã số thuế: 1301073148 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Vũ
Địa chỉ: Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 12, ấp 2, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ HOA MAI Số Đỏ - VĩNH HOA MAI

Mã số thuế: 1301027575-001 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vĩnh
Địa chỉ: 257A, đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Hạ TầNG DU LịCH BếN TRE

Mã số thuế: 1301073317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh Chung
Địa chỉ: Số 08, đường Lãnh Binh Thăng, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI BếN TRE

Mã số thuế: 0315585063-025 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: 26A, Trần Quốc Tuấn, Phường 4, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - MôI GIớI BấT ĐộNG SảN Lê BảY

Mã số thuế: 1301073324 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bảy
Địa chỉ: Số 373C, khu phố 6, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ NHIệT LạNH GIA TíN

Mã số thuế: 1301073282 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhơn
Địa chỉ: 52B, đường đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG AN Xã BìNH PHướC

Mã số thuế: 1501100261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hậu
Địa chỉ: Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TV GLOBAL

Mã số thuế: 1501100381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Vinh
Địa chỉ: Lô II-1, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Lộc, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN VUI CHơI GIảI TRí Lê QUốC MINH

Mã số thuế: 1501100173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bắc Tiến
Địa chỉ: Số 209B/11 ấp Sơn Đông, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ SàI GòN ô Tô CầN THơ - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 1801310132-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hòa
Địa chỉ: Số 166 ấp Tân Xuân, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV DZô HAPPY

Mã số thuế: 1501100342 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hoài Dô
Địa chỉ: Số 207/18A đường Võ Văn Kiệt, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN NăM TRONG MộT - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0315515595-001 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Lợi
Địa chỉ: Số 96A đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV PHáT Lê DươNG

Mã số thuế: 1501100310 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Chiến
Địa chỉ: Số A75 Khóm 4, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

BAN QUảN Lý Dự áN Và PHáT TRIểN QUỹ ĐấT THị Xã CAI LậY

Mã số thuế: 1201603874 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Mộng
Địa chỉ: Số 52, Hồ Hải Nghĩa, Phường 1, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HậU Mỹ

Mã số thuế: 1201604187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Hậu Phú 3, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TàI HIệP PHáT

Mã số thuế: 1201604099 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hiệp
Địa chỉ: ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH PHâN BóN TIếN PHáT

Mã số thuế: 1201603810 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Tiến
Địa chỉ: Số 650 ấp Mới, Xã Long Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG NGHIệP NHị BìNH

Mã số thuế: 1201603994 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bé Năm
Địa chỉ: ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH MTV LươNG THựC THựC PHẩM PHướC THàNH

Mã số thuế: 1201604148 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hoài Trung
Địa chỉ: ấp Long Lợi, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH KHOA HọC Kỹ THUậT KIM LOạI YONGJIN VIệT NAM

Mã số thuế: 1201604042 - Đại diện pháp luật: Shao Xing
Địa chỉ: Lô 132A,133A, 135, 136A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ô Tô NAM HảI

Mã số thuế: 1201603835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Diệp
Địa chỉ: ấp Long Hòa B, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT VươNG MINH

Mã số thuế: 1201603842 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Phú Lộc
Địa chỉ: Số 213A Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRươNG TRọNG Vĩ

Mã số thuế: 1602098900 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Quý
Địa chỉ: Số 176 tổ 5, ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Tự ĐộNG HóA XANH

Mã số thuế: 1602099051 - Đại diện pháp luật: ông Nguyễn Diễm Thúy
Địa chỉ: Số 263/16, ấp Hòa Đông, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU PHáT LộC

Mã số thuế: 1602098989 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Bích Chi
Địa chỉ: Thửa đất số 17, Tờ bản đồ số 40, ấp Hòa Thới, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH YếN SàO THOạI SơN

Mã số thuế: 1602099118 - Đại diện pháp luật: Lê Phú Cường
Địa chỉ: ấp Hòa Long, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã THOạI GIANG

Mã số thuế: 1602091020-005 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã VĩNH PHú

Mã số thuế: 1602091020-009 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã TâY PHú

Mã số thuế: 1602091020-008 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - TT óC EO

Mã số thuế: 1602091020-007 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - TT PHú HòA

Mã số thuế: 1602091020-006 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - VĩNH CHáNH

Mã số thuế: 1602091020-011 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã PHú THUậN

Mã số thuế: 1602091020-010 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã AN BìNH

Mã số thuế: 1602091020-017 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã VọNG THê

Mã số thuế: 1602091020-016 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã BìNH THàNH

Mã số thuế: 1602091020-015 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã VĩNH KHáNH

Mã số thuế: 1602091020-014 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - VọNG ĐôNG

Mã số thuế: 1602091020-013 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã Mỹ PHú ĐôNG

Mã số thuế: 1602091020-012 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Demo home