Demo home

Doanh nghiệp mới cập nhật

CôNG TY TNHH SảN XUấT- THươNG MạI- XUấT KHẩU THế GIớI XANH

Mã số thuế: 1301074448 - Đại diện pháp luật: Thi Minh Thái
Địa chỉ: 165/3 Tổ 5, ấp Phụng Đức B., Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG BảO TRâM - SàN GIAO

Mã số thuế: 1300939434-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hải
Địa chỉ: Số 254A4, đại lộ Đồng Khởi, khu phố 3, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

VăN PHòNG CôNG CHứNG NGUYễN VăN Tứ

Mã số thuế: 1301074712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tứ
Địa chỉ: Số 17, đường Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH Y KHOA ĐồNG KHởI

Mã số thuế: 1301074511 - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Thái
Địa chỉ: Số Nhà 130A7, Khu Phố Bình Khởi, Đường Trương Định, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN KHáCH SạN SONG NGUYêN

Mã số thuế: 1301074504 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phượng
Địa chỉ: 426C7, đường Nguyễn Huệ, khu phố 6, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

HTX DVNN PHú HưNG

Mã số thuế: 1301074663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Linh
Địa chỉ: 537E, ấp Phú Thành, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MTV BáNH NHậT NGọC

Mã số thuế: 1501100790 - Đại diện pháp luật: Tăng Thị Cẩm Hằng
Địa chỉ: Số 164 tổ 10, ấp Lung Đồng, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI - XâY DựNG TâN THàNH - CHI NHáNH 9

Mã số thuế: 1500509742-010 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Tâm
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Thành Quới, Xã Thành Đông, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH XD DV TM THUậN THàNH TâM

Mã số thuế: 1501100832 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chiến
Địa chỉ: Số 092 ấp Tân Hòa, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV HOàNG GIA BảO VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501100769 - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Bảo
Địa chỉ: Số 281 ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Hà TRINH VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501100751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Trinh
Địa chỉ: Số 30/2, ấp Phước Long, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG TấN NAM

Mã số thuế: 1501100864 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Nam
Địa chỉ: Số 361/25 ấp Phước Hanh B, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG VĩNH GIA PHáT

Mã số thuế: 1501100744 - Đại diện pháp luật: Trần Lê Triêu Thất
Địa chỉ: Số 49B/3, ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH SX - TM MINH TRí BìNH DươNG

Mã số thuế: 1501100800 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tươi
Địa chỉ: Số 126 ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ Và Vệ Sỹ THăNG LONG VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501100825 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trí
Địa chỉ: Số 5555, ấp Phú Long A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH TâM SEN VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501100818 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Thảo
Địa chỉ: Số 34C tổ 2, ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT ( PHườNG 8)

Mã số thuế: 1501096791-006 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Kiếm
Địa chỉ: Số 2 Đường Phan Đình Phùng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT ( PHườNG 3)

Mã số thuế: 1501096791-003 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trí
Địa chỉ: Số 54 Mậu Thân Phường 3, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT ( PHườNG 2)

Mã số thuế: 1501096791-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chính
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT ( PHườNG 1)

Mã số thuế: 1501096791-001 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Số 78A, đường Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TM XD MEKONG VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501100776 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Thuận
Địa chỉ: A57, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT ( PHườNG 9)

Mã số thuế: 1501096791-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sang
Địa chỉ: Số 152B Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN THươNG MạI CôNG NGHIệP VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0308809354-001 - Đại diện pháp luật: Hồ Nhựt Thông
Địa chỉ: A57 khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT ( PHườNG 4)

Mã số thuế: 1501096791-004 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Chí Hận
Địa chỉ: Số 193, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THựC PHẩM GIA KHANG

Mã số thuế: 1501100857 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Đảnh
Địa chỉ: Số 68/3 đường Phó Cơ Điều, khóm 6, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT ( PHườNG 5)

Mã số thuế: 1501096791-005 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Hùng
Địa chỉ: Số 162/19 đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

MST ĐặC TRưNG TK KHôNG XĐ NNT (TRườNG AN)

Mã số thuế: 1501096791-008 - Đại diện pháp luật: Tăng Chí Bưu
Địa chỉ: Quốc Lộ 1 ấp Tân Quới Đông xã Trường An, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TâM VăN HóA - THể THAO Và TRUYềN THANH THị Xã CAI LậY

Mã số thuế: 1201605039 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Cẩm Lệ
Địa chỉ: Đường 868, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

TRườNG TIểU HọC TâN ĐôNG

Mã số thuế: 1201605261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thuận
Địa chỉ: ấp Gò Táo, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI MAY MặC XUấT KHẩU-TOàN THắNG

Mã số thuế: 1201605254 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Trung
Địa chỉ: Huyện lộ 01, ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH LâM MINH DũNG

Mã số thuế: 1201605127 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tươi
Địa chỉ: ấp Hòa Lợi Tiểu, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CHI NHáNH XưởNG SảN XUấT CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SàI GòN NAM SơN

Mã số thuế: 0315367883-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: ấp Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH TMDV TíN HưNG

Mã số thuế: 1201605208 - Đại diện pháp luật: Đào Hoa Thanh Hà
Địa chỉ: Đường Ngô Văn Tấn, ấp Bình Hòa, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ABS

Mã số thuế: 0312454425-002 - Đại diện pháp luật: Trần Đại Thách
Địa chỉ: Số 1168A, tổ 38, ấp Tân Thuận B, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DươNG HữU TâM

Mã số thuế: 1201605007 - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Tâm
Địa chỉ: 257/5 ấp Long Bình, Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP ĐồNG JINTIAN VIệT NAM

Mã số thuế: 1201605046 - Đại diện pháp luật: Liang Gang
Địa chỉ: Lô 110A1, 110B, 110C, 110D Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH VậN TảI LâM NGUYễN

Mã số thuế: 1201604941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khanh
Địa chỉ: Số 064 ấp 1, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VạN XUâN

Mã số thuế: 1201605215 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiển
Địa chỉ: Số 10/05 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NAM á- CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0300872315-034 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thế Lân
Địa chỉ: Số 117 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH BềN NôNG

Mã số thuế: 1201604839 - Đại diện pháp luật: Lục Ngọc Tuyền
Địa chỉ: 80/16 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Demo home