Demo detai 1

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY MặC NGUYêN KHáNH - Cơ Sở 3

Mã số thuế: 3301639042-002
Địa chỉ trụ sở: Xóm 7, thôn Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: Xóm 7, thôn Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Ngày cấp giấy phép: 11/04/2019
Ngày hoạt động: 13/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0773450267
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật