Demo detai 1

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI ĐầM SEN - CHI NHáNH 2 HưNG THịNH

Mã số thuế: 0302067667-001
Địa chỉ trụ sở: D4/39A ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: D4/39A ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Minh Hận
Ngày cấp giấy phép: 26/04/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0986949440
Ngành nghề: Sản xuất, mua bán trà, nước tinh khiết, bia, nước đá. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật