Demo detai 1

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SX TM DV PLASTIC HồNG PHúC

(CHI NHáNH CôNG TY TNHH PLASTIC HồNG PHúC)
Mã số thuế: 0315635437-001
Địa chỉ trụ sở: D6/35E/10K ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: D6/35E/10K ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Hồng Chôi Phúc
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật