Demo detai 1

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL THừA THIêN HUế - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-054
Địa chỉ trụ sở: 11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: 11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Trần Phước Phương
Ngày cấp giấy phép: 04/04/2019
Ngày hoạt động: 12/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật