Demo detai 1

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN Số 1 MIềN TRUNG

Mã số thuế: 3301647004
Địa chỉ trụ sở: Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Hoàng Lê Minh
Ngày cấp giấy phép: 11/04/2019
Ngày hoạt động: 13/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0886357886
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật