Demo detai 1

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DệT MAY THIêN AN THịNH (NộP Hộ NHà THầU)

Mã số thuế: 3301646113
Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Quang
Ngày cấp giấy phép: 28/03/2019
Ngày hoạt động: 11/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0913425635
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật