Demo detai 1

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG THàNH

Mã số thuế: 3301646794
Địa chỉ trụ sở: Thôn Công Thành, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: Thôn Công Thành, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Trương Như Mùi
Ngày cấp giấy phép: 08/04/2019
Ngày hoạt động: 13/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0939353535
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật