Demo detai 1

CôNG TY Cổ PHầN LUMICA - VIệN NGHIêN CứU Và PHáT TRIểN TRí TUệ VIệT

Mã số thuế: 3301647036
Địa chỉ trụ sở: Lô D32 KQH Tùng Thiện Vương, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: Lô D32 KQH Tùng Thiện Vương, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Nhật An
Ngày cấp giấy phép: 11/04/2019
Ngày hoạt động: 13/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0914 489 325
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật