Demo detai 1

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN RICHLAND

(RICHLAND REAL ESTATE CO.,LTD)
Mã số thuế: 0315652619
Địa chỉ trụ sở: 1698/10 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: 1698/10 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật