Demo detai 1

CôNG TY TNHH BOLT TECHNOLOGY

(BOLT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)
Mã số thuế: 0315649937
Địa chỉ trụ sở: 915/74/8 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: 915/74/8 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Cầm Vũ
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật