Demo detai 1

CôNG TY TNHH CUBICASA VIệT NAM - CHI NHáNH THừA THIêN HUế

(CUBICASA VN - HUE PROVINCE BRANCH)
Mã số thuế: 0315517881-001
Địa chỉ trụ sở: 604 Lê Duẩn, Phường Phú Bình, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: 604 Lê Duẩn, Phường Phú Bình, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Minh
Ngày cấp giấy phép: 10/04/2019
Ngày hoạt động: 13/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 02343512314
Ngành nghề: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấ
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật