Demo detai 1

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN SàI GòN LANDSCAPE

Mã số thuế: 0315651710
Địa chỉ trụ sở: số 6,đường Lê Văn Lương, ấp 2, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: số 6,đường Lê Văn Lương, ấp 2, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tâm
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đùng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật