Demo detai 1

CôNG TY TNHH ĐầU Tư QUốC Tế ĐạI PHú LộC

(ĐTQT ĐạI PHú LộC)
Mã số thuế: 3301646402
Địa chỉ trụ sở: 36 Võ Thị Sáu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: 36 Võ Thị Sáu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toan
Ngày cấp giấy phép: 03/04/2019
Ngày hoạt động: 12/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0913425206
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật