Demo detai 1

CôNG TY TNHH KIếN TRúC ARC DEKOR

(ARC DEKOR)
Mã số thuế: 3301646723
Địa chỉ trụ sở: 1/36 Nguyễn Hoàng, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: 1/36 Nguyễn Hoàng, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Lê Cường
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2019
Ngày hoạt động: 12/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0334357688
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật