Demo detai 1

CôNG TY TNHH KIM KHí VĩNH PHáT KIM

(VINH PHAT KIM METAL CO.,LTD)
Mã số thuế: 0315650770
Địa chỉ trụ sở: G16/98 ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: G16/98 ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nên
Ngày cấp giấy phép: 26/04/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 097 9373756
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật