Demo detai 1

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê PHướC LợI

Mã số thuế: 3301645906
Địa chỉ trụ sở: Thôn 5, Xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: Thôn 5, Xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Lê Lợi
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2019
Ngày hoạt động: 11/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0935607194
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật