Demo detai 1

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU CôNG NGA

Mã số thuế: 6400401007
Địa chỉ trụ sở: Thôn Nam Thuận, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ đăng ký thuế: Thôn Nam Thuận, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Công
Ngày cấp giấy phép: 28/12/2018
Ngày hoạt động: 04/01/2019 (Đã hoạt động 5 tháng)
Điện thoại: 0949 507 948
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật