Demo detai 1

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐịA ốC HUỳNH THị THảO NGUYêN

(CôNG TY TNHH HUỳNH THị THảO NGUYêN)
Mã số thuế: 0315654165
Địa chỉ trụ sở: 52/B2 ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: 52/B2 ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Sang
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0901588119
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật