Demo detai 1

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ BHD

Mã số thuế: 3301646561
Địa chỉ trụ sở: 3/81 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Địa chỉ đăng ký thuế: 3/81 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Đại diện pháp luật: Lê Thị Anh Đào
Ngày cấp giấy phép: 04/04/2019
Ngày hoạt động: 12/04/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0905227189 - 0905
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật