Demo detai 1

CôNG TY TNHH THU GOM RáC CHí LINH

Mã số thuế: 0315646894
Địa chỉ trụ sở: C17/8A Đường Bộ Đội An Điền, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: C17/8A Đường Bộ Đội An Điền, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Sơn Chí Linh
Ngày cấp giấy phép: 25/04/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: "Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối vớ
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật