Demo detai 1

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRầN NHư

Mã số thuế: 0315649133
Địa chỉ trụ sở: Số G10/25, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: Số G10/25, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Thị Huỳnh Như
Ngày cấp giấy phép: 26/04/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật