Demo detai 1

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG GLOBAL AN TâM

(GLOBAL AN TAM CO.,LTD)
Mã số thuế: 0315650234
Địa chỉ trụ sở: 412 Đường Đào Sư Tích, ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: 412 Đường Đào Sư Tích, ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Thị Phụng
Ngày cấp giấy phép: 25/04/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 0708676888
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật