Demo detai 1

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AZ HELEN

(AZ HELEN CO.,LTD)
Mã số thuế: 0315654119
Địa chỉ trụ sở: E18/7 ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: E18/7 ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Điện thoại: 093 853 8882
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật