Demo detai 1

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VIETSTAR

(VIETSTAR SERVICE TRADING CONSTRUCTION CONSULTING COMPANY LIM)
Mã số thuế: 0315650788
Địa chỉ trụ sở: 3/6A ấp 3, Đường Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: 3/6A ấp 3, Đường Lê Văn Lương,, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Chí Thanh
Ngày cấp giấy phép: 26/04/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật