Demo detai 1

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG DIễM PHONG

Mã số thuế: 0315657303
Địa chỉ trụ sở: 5/42B, Tổ 4, ấp 1, đường Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: 5/42B, Tổ 4, ấp 1, đường Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phong
Ngày cấp giấy phép: 03/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật