Demo detai 1

CôNG TY TNHH XâY DựNG DũNG PHáT KHáNH

(DUNG PHAT KHANH CONSTRUCTION CO., LTD)
Mã số thuế: 0315654486
Địa chỉ trụ sở: C11/39/65 Tổ 11, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: C11/39/65 Tổ 11, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khánh
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật