Demo detai 1

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Cơ HưNG PHáT

Mã số thuế: 0315647802
Địa chỉ trụ sở: C12/26D ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ đăng ký thuế: C12/26D ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lâm Trấn Cơ
Ngày cấp giấy phép: 02/05/2019
Ngày hoạt động: 04/05/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Ngành nghề: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp v
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật