Demo detai 1

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - Xã QUảNG THàNH

Mã số thuế: 6400400645-007
Địa chỉ trụ sở: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Ngày cấp giấy phép: 28/12/2018
Ngày hoạt động: 04/01/2019 (Đã hoạt động 5 tháng)
Ngành nghề: hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật