Demo detai 1

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CT ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400400902
Địa chỉ trụ sở: Số 84, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ đăng ký thuế: Số 84, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiện
Ngày cấp giấy phép: 27/12/2018
Ngày hoạt động: 04/01/2019 (Đã hoạt động 5 tháng)
Điện thoại: 02613 544 269
Ngành nghề: Hoạt động của các tổ chức khác chưa phân vào đâu
Demo detai 2

Doanh nghiệp mới cập nhật