Demo home

Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Tư VấN Và XâY DựNG HOàNG NGọC ANH

Mã số thuế: 1801632820 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 80 đường số 8, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THUậN AN YêN

Mã số thuế: 1801632605 - Đại diện pháp luật: Lê Phát Trung
Địa chỉ: Số 16, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TâY VIệT

Mã số thuế: 1801632845 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nhàn
Địa chỉ: A12/15, Đường số 1, KDC Thường Thạnh, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG AN MộC

Mã số thuế: 1801632651 - Đại diện pháp luật: Võ Hồng Nam
Địa chỉ: 335A, KV Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU SINH HọC AQUAVET PHARMA

Mã số thuế: 1801632644 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Mến
Địa chỉ: Số 59A2, Bùi Quang Trinh, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG SảN XUấT PHướC MAI

Mã số thuế: 1801632612 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tùng
Địa chỉ: QL91B, Đường Nguyễn Văn Linh, KV Thới Ninh, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ PHúC THàNH CôNG

Mã số thuế: 1801632972 - Đại diện pháp luật: Chung Phúc Thịnh
Địa chỉ: Số 196, đường số 5, KDC Thới Nhựt 2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG THươNG MạI HT

Mã số thuế: 1801632764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 23, đường số 6, Khu nhà ở CB-GV trường ĐHCT, KV3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG GIA PHáT

Mã số thuế: 1801632732 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thục
Địa chỉ: 264/8, Đường Trần Vĩnh Kiết, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH KINH DOANH VàNG BạC Đá QUý MINH ANH

Mã số thuế: 1801633013 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Phương
Địa chỉ: L1-04A, TTTM Voncom Plaza Xuân Khánh, số 209, đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THIêN AN XANH

Mã số thuế: 1801632637 - Đại diện pháp luật: Trần Lư Đông Châu
Địa chỉ: 11/19, Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH DELTAEXPRESS

Mã số thuế: 1801632595 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Quí
Địa chỉ: 14/6/14, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

HộI TIN HọC THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 1801633091 - Đại diện pháp luật: Dương Thế Dũng
Địa chỉ: 59 Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HồNG THIêN PHúC

Mã số thuế: 1801632669 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Hòa
Địa chỉ: Lô 13-14, đường số 19, KDC Vạn Phát, Cồn Khương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG THắNG

Mã số thuế: 1801624019-012 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã ĐịNH MôN

Mã số thuế: 1801624019-013 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TâN THạNH

Mã số thuế: 1801624019-001 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã XUâN THắNG

Mã số thuế: 1801624019-007 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã ĐôNG BìNH

Mã số thuế: 1801624019-005 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã THớI TâN

Mã số thuế: 1801624019-006 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG XUâN

Mã số thuế: 1801624019-008 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG XUâN A

Mã số thuế: 1801624019-009 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG XUâN B

Mã số thuế: 1801624019-010 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG THàNH

Mã số thuế: 1801624019-011 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã THớI THạNH

Mã số thuế: 1801624019-002 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - THị TRấN THớI LAI

Mã số thuế: 1801624019-003 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: âp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã ĐôNG THUậN

Mã số thuế: 1801624019-004 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624072 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624026 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA Cơ QUAN THUế - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624033 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624019 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624178 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624185 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA Cơ QUAN THUế - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624192 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - THị TRấN PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624178-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chợn
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624202 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã NHơN NGHĩA

Mã số thuế: 1801624178-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kiệt
Địa chỉ: ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã TâN THớI

Mã số thuế: 1801624178-005 - Đại diện pháp luật: Ca Hoàng Nam
Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã GIAI XUâN

Mã số thuế: 1801624178-006 - Đại diện pháp luật: Ca Hoàng Nam
Địa chỉ: ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã NHơN áI

Mã số thuế: 1801624178-004 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Dũng
Địa chỉ: ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn ái, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

Demo home