Demo home

Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HUY LONG

Mã số thuế: 0108691715 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Huy
Địa chỉ: Số nhà 16, đường Miếu Bản, Thôn 2 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH LưU LAN

Mã số thuế: 0108696417 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Báo Đáp, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG Và THươNG MạI HOàNG ĐứC

Mã số thuế: 0108691056 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đại
Địa chỉ: Cụm 1, thôn Cầu, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BLUETECH VIệT NAM

Mã số thuế: 0108691063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Đội 1,Thôn Thọ Đa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SơN TườNG VIệT

Mã số thuế: 0108693494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thà
Địa chỉ: Số nhà 42, Thôn Lương Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THéP KếT CấU MINH CườNG

Mã số thuế: 0108695928 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Hà
Địa chỉ: Thôn ấp Tó, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT WOOD THUậN PHáT

Mã số thuế: 0108696022 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG VSK VIệT NAM KHU VựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0401791359-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoa
Địa chỉ: Lô 66, tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO CANDY VIệT NAM

Mã số thuế: 0108693504 - Đại diện pháp luật: Trần Lan Hương
Địa chỉ: Số 182, Tổ 16, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI H A T VIệT NAM

Mã số thuế: 0108698679 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Anh
Địa chỉ: Số 3, tổ 7, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH HARUKO PHARMA

Mã số thuế: 0108685750 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Xóm Thố, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Cơ KHí CôNG NGHIệP MPT VIệT NAM

Mã số thuế: 0108694258 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị út
Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU KIM KHí NHậT VIệT

Mã số thuế: 0108677654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Số 118, Cụm 2, Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH LITTLE LINK

Mã số thuế: 0108685775 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Vũ
Địa chỉ: cụm 2 - thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THC GROUP

Mã số thuế: 0108688945 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Lý Nhân, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI LộC HưNG THịNH

Mã số thuế: 0108687518 - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Lộc
Địa chỉ: Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG HảI ANH

Mã số thuế: 0108695910 - Đại diện pháp luật: Đặng Bá Chung
Địa chỉ: Xóm Huyện, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG TC 126

Mã số thuế: 0108695935 - Đại diện pháp luật: Trương Như Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 02, Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN LàNG DW

Mã số thuế: 0108689748 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Ngọc
Địa chỉ: Đội 3, thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và SảN XUấT LâM SảN THL

Mã số thuế: 0108690888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lưu
Địa chỉ: Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hòa, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HọC THUậT THôNG MINH - CLEVER NộI BàI

Mã số thuế: 0108693381 - Đại diện pháp luật: Trần Thùy Nhung
Địa chỉ: Số 196, đường Quốc lộ 2, Khối 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ HST VIệT NAM

Mã số thuế: 0108689716 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Sáng
Địa chỉ: Số nhà 34, Quốc lộ 2, phố Chợ, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO VIệT

Mã số thuế: 0108700261 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vinh
Địa chỉ: Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN TAC

Mã số thuế: 0108688913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tăng
Địa chỉ: Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG MôI TRườNG THIêN ý Hà NộI

Mã số thuế: 0108700134 - Đại diện pháp luật: Herman Maurits Maria Sioen
Địa chỉ: Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI THIếT Bị Và PHụ TùNG Hà THàNH

Mã số thuế: 0108694240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ: Số 28 thôn Gò Sỏi, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

HợP TáC Xã MôI TRườNG XANH BắC SơN

Mã số thuế: 0108700247 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Lai Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư S OFFICE

Mã số thuế: 0108694995 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, số 2, ngõ 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN TINH HOA THIêN NHIêN

Mã số thuế: 0108692652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Lan
Địa chỉ: Tầng 3 số 91A Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ENTEC LED

Mã số thuế: 0108696720 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Quân
Địa chỉ: Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH YLV TạI Hà NộI

Mã số thuế: 0312492406-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Số 21, Lô 2A, Đường Trung Yên 11, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Cơ ĐIệN LạNH TOàN CầU - HVAC

Mã số thuế: 0108699136 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Công
Địa chỉ: Số 44 Ngõ 184 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH LADYSHOP

Mã số thuế: 0108695519 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lâm
Địa chỉ: Số 423 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU GM VIệT NAM

Mã số thuế: 0108695854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tiến
Địa chỉ: Số 2 ngách 157 ngõ 79 phố Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH PHáT TRIểN TổNG HợP HảI YếN

Mã số thuế: 0108692099 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Số 96 ngõ 15 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và DU LịCH HELIOS VINA

Mã số thuế: 0108693007 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Định
Địa chỉ: Số nhà 7A/11 ngõ 105 phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG & THươNG MạI HTCONS

Mã số thuế: 0108698076 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 21M2, phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TM & DL VăN MINH GROUP

Mã số thuế: 0108695815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Số 27 M2 khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH VIệN CôNG NGHệ ADN Và PHâN TíCH DI TRUYềN TạI Hà NộI

Mã số thuế: 0108200156-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Nhà 38M2, khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DUONGPRECIOUS

Mã số thuế: 0108697481 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Nhà 31, ngõ 115, phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Demo home