Demo home

Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH EAGLE INDUSTRIES

Mã số thuế: 0108568493 - Đại diện pháp luật: Wang, Lixue
Địa chỉ: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT Và XâY DựNG HưNG BìNH

Mã số thuế: 0108565527 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyền
Địa chỉ: Số 22, tổ 22, khối 7, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CủA Cơ QUAN THUế -CCT HUYệN ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0108565485 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hương
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế -CCT HUYệN ĐôNG ANH- ĐộI LIêN Xã Số 1

Mã số thuế: 0108565492-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế -CCT HUYệN ĐôNG ANH- ĐộI LIêN Xã Số 2

Mã số thuế: 0108565492-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế -CCT HUYệN ĐôNG ANH- ĐộI LIêN Xã Số 3

Mã số thuế: 0108565492-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT HUYệN ĐôNG ANH- ĐộI KIểM TRA THUế

Mã số thuế: 0108565559-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế -CCT HUYệN ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0108565492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT HUYệN ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0108565559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý -CCT HUYệN ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0108565566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT HUYệN ĐôNG ANH- ĐộI TRướC Bạ Và THU KHáC

Mã số thuế: 0108565559-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT HUYệN ĐôNG ANH- ĐộI TTHTNNT&AC

Mã số thuế: 0108565559-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG, NộI THấT Và THươNG MạI HOàNG THàNH

Mã số thuế: 0108562029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàng
Địa chỉ: Ngõ 4 đường Cổng Ba, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH NA WOO PRECISION ELECTRONICS

Mã số thuế: 0108562759 - Đại diện pháp luật: Seo Young Ryong
Địa chỉ: Phòng 429A, Tầng 4, Tòa nhà NTS - Cảng Hàng không Quốc tế Nộ, Xã Phú Cường, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH TâM PHúC ĐứC & BáCH KHANG NIêM Hà NộI

Mã số thuế: 0108564717 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Quyên
Địa chỉ: Xóm 9, thôn Lâm Trường,, Xã Minh Phú, Huyện Sóc sơn, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP Và CôNG NGHệ HOàNG NGUYễN

Mã số thuế: 0108565534 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hà
Địa chỉ: số 18A ngõ 108 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN MID INVEST

Mã số thuế: 0108563833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: A01 - Tầng 1 - Tòa nhà Home City, số 177, tổ 51, phố Trung K, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CôNG NGHệ TíN PHáT

Mã số thuế: 0108564724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cầu
Địa chỉ: Số nhà A11, Tổ 44, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN HLTECH

Mã số thuế: 0108568662 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Văn
Địa chỉ: Số 273 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG NGHĩA TâN

Mã số thuế: 0108568479-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG NGHĩA Đô

Mã số thuế: 0108568479-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH CP DHU

Mã số thuế: 0108563706 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Dũng
Địa chỉ: Số 20A, ngõ 175 Lạc Long Quân, tổ 04, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SIAM VINA

Mã số thuế: 0108565735 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Quân
Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THE GLOBAL CITIZEN (VIETNAM)

Mã số thuế: 0108562741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú Uyên
Địa chỉ: Tầng 1, Số 98 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG TâY BắC

Mã số thuế: 0108565284 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Thương
Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ THôNG TIN MENG PA VIET NAM

Mã số thuế: 0108561547 - Đại diện pháp luật: Minh Thế Long
Địa chỉ: Số 1, đường Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN LUXERY THàNH NAM

Mã số thuế: 0108565277 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Số 15A Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Y Tế TDT VIệT HàN

Mã số thuế: 0108566619 - Đại diện pháp luật: Lê Cao Minh
Địa chỉ: Số 5-A2, Ngõ 158, Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH TP GLOBAL VIệT NAM

Mã số thuế: 0108562491 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và Kỹ THUậT ONE VIệT NAM

Mã số thuế: 0108558689 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hiền
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Việt á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DượC THIêN LộC - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI Hà NộI

Mã số thuế: 3702358169-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Khánh
Địa chỉ: ô 12, Lô E2/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH THIếT Bị TOàN PHáT

Mã số thuế: 0108565950 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: Số 37 ngõ 32, phố Phan Văn Trường, Tổ 17, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI Hà NộI - CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUảN Lý TòA NHà HTC SàI GòN

Mã số thuế: 0313662315-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Số 28 ngách 2, ngõ 76, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG QUAN HOA

Mã số thuế: 0108568479-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG DịCH VọNG HậU

Mã số thuế: 0108568479-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG MAI DịCH

Mã số thuế: 0108568479-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG TRUNG HòA

Mã số thuế: 0108568479-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG YêN HòA

Mã số thuế: 0108568479-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CầU GIấY - PHườNG DịCH VọNG

Mã số thuế: 0108568479-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CầU GIấY

Mã số thuế: 0108568447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Demo home