Demo home

Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH FAURECIA INTERIOR SYSTEMS VIệT NAM

Mã số thuế: 0201958402 - Đại diện pháp luật: Florent Guillaume Patrick Jean
Địa chỉ: Nhà máy lắp ráp tổng hợp, tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, khu, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SơN NHậT MINH

Mã số thuế: 0201958843 - Đại diện pháp luật: Vũ Kim Thắng
Địa chỉ: Thôn Trúc (nhà ông Vũ Kim Sớn), Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ KIếN PHáT

Mã số thuế: 0201958586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Lô 31A, Thôn Tân Linh, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG T&G

Mã số thuế: 0201958554 - Đại diện pháp luật: Tăng Hoàng Giang
Địa chỉ: Thôn 4 (Nhà ông Tăng Xuân Phúc), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT TIếN DũNG HP

Mã số thuế: 0201958716 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn Bách Phượng 3 (Tại nhà ông Nguyễn Đình Dũng), Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐạI DươNG - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0201910055-002 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Tân Nam, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT HIềN Hà

Mã số thuế: 0201958466 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hà
Địa chỉ: Số 981 Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THựC PHẩM MAI Hà

Mã số thuế: 0201958642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nhất Trí (nhà ông Đỗ Đình Dũng), Xã Đặng Cương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH NEW WAVE TRAVEL

Mã số thuế: 0201958681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Xóm Xanh Soi (tại nhà ông Nguyễn Văn Khôi), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT NAM VIệT

Mã số thuế: 0201958829 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vượt
Địa chỉ: Thôn Bấc 2 (nhà ông Nguyễn Văn Vượt), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU HOàNG PHúC

Mã số thuế: 0201958459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vĩnh
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh), Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THIêN MINH ĐứC TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 2900471372-003 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tuyên
Địa chỉ: Lô CN1, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XâY DựNG MạNH SANG

Mã số thuế: 0201958667 - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Sang
Địa chỉ: Thôn An Trại (tại nhà ông Bùi Mạnh Sang), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ Và VậT Tư THIếT Bị AN NGUYêN

Mã số thuế: 0201958480 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Long
Địa chỉ: Thôn Sỏi (tại nhà ông Vũ Văn Long), Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THIếT Bị TRUNG HIếU

Mã số thuế: 0201958730 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn Phù Lưu (nhà ông Trần Trung Hiếu), Xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG Và DịCH Vụ KHáNH Hà

Mã số thuế: 0201958836 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI HùNG THáI

Mã số thuế: 0201958522 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp
Địa chỉ: Số 7, tổ dân phố Bình Minh, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH BùI CHUNG

Mã số thuế: 0201958804 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Chung
Địa chỉ: Số 2 Tân Hà, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ TIA LửA

Mã số thuế: 0201958635 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà My
Địa chỉ: Số 1/188 Chiêu Chinh, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIảI TRí THắNG PHáT

Mã số thuế: 0201957825 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thắng
Địa chỉ: Số 9/16 Nguyễn Công Mỹ, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư CHíNH CôNG

Mã số thuế: 0201958508 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Chính
Địa chỉ: Số 127 Trại Lẻ, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ H&L

Mã số thuế: 0201958850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt Hương
Địa chỉ: Số 34/135 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH GIàY SIêU BềN

Mã số thuế: 0201958434 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bích
Địa chỉ: Số 253 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và ĐầU Tư XâY LắP CôNG NGHIệP HưNG THịNH

Mã số thuế: 0201958473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số 3/63/109 An Dương, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TIếP VậN TâN CảNG HồNG NGọC PHú QUốC TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 1702120028-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Kỳ Anh
Địa chỉ: Số 808 Lê Hồng PHong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI BIểN VESTAL - VăN PHòNG ĐạI DIệN HảI PHòNG

Mã số thuế: 0315220739-002 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thơ
Địa chỉ: Phòng 503, Tầng 5, Tòa nhà Hải Minh tại km 105 đường Nguyễn, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI LâM ĐìNH

Mã số thuế: 0201958709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thụy
Địa chỉ: Số 610 Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ T&T HảI PHòNG

Mã số thuế: 0201958515 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Số 18/13 đường Vĩnh Lưu, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIAO NHậN VậN TảI QUỳNH ANH

Mã số thuế: 0201958699 - Đại diện pháp luật: Phan Kim Hưng
Địa chỉ: Số 62A, Thư Trung 2, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TâN THịNH PHáT

Mã số thuế: 0201958603 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Số 149 đường Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH MôI TRườNG CảNG XANH

Mã số thuế: 0201958561 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đạo
Địa chỉ: Số 8/33 Thư Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG VậN TảI THUậN PHáT

Mã số thuế: 0201958593 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Thuật
Địa chỉ: Số 06/183 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0315585063-032 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Big C, lô 1/20 khu đô thị ngã 5 sân bay, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH TIếP VậN Và THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU AN DâN

Mã số thuế: 0201958498 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Mai
Địa chỉ: Số 6/56 Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC HAVINA HảI PHòNG

Mã số thuế: 0201958794 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Số 1G Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VạN PHúC GIA

Mã số thuế: 0201958811 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: Số 91 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN KIRIN VINA

Mã số thuế: 0201958723 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Nga
Địa chỉ: Số Par 03-20, Khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI KHôI VIệT

Mã số thuế: 0201958674 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Dương
Địa chỉ: Số 38 đường Vạn Kiếp, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ NHà ĐấT HưNG THịNH

Mã số thuế: 0201958547 - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Trung
Địa chỉ: Paris 1502 Khu đô thị Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI TRầN GIA

Mã số thuế: 0201958441 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Toàn
Địa chỉ: Số 7 Tầng 1 C102 Trại Chuối, Phường Trại Chuối, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Demo home