Demo home

Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH DịCH Vụ NHà ĐấT NGUYễN THANH SANG

Mã số thuế: 1801600385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Thới Bình, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ KHí Mỹ NGHệ NHUậN PHáT

Mã số thuế: 1801600402 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhuận
Địa chỉ: 39/33 đường Cách mạng tháng tám, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG DươNG GIA PHáT

Mã số thuế: 1801600434 - Đại diện pháp luật: Dương Thành Trung
Địa chỉ: 392A/918, Khu vực Bình Dương B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM KIM PHúC

Mã số thuế: 1801600427 - Đại diện pháp luật: Thái Phúc Nhân
Địa chỉ: 141B/4, Trần Vĩnh Kiết, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG CôNG TRìNH THUậN GIANG

Mã số thuế: 1801600307 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Nhựt
Địa chỉ: 126 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIệM VàNG TRầN HôM

Mã số thuế: 1801600378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Lài
Địa chỉ: KV Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG SáU KHảI

Mã số thuế: 1801600466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Bảo Ngọc
Địa chỉ: 407, Đường Thái Thị Hạnh, KV Cái Sơn, Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO ĐIềN Lê

Mã số thuế: 1801599926 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Nhi
Địa chỉ: ấp Bình Thạnh, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MAY ĐạI ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 1801600258 - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Dũng
Địa chỉ: 127/48M, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HạT ĐàO - ĐồNG Hồ CáT

Mã số thuế: 0314864226-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Trường
Địa chỉ: 31 Huỳnh Cương, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Thành phố Cần Thơ

Demo home