Demo home

Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và NăNG LượNG TáI TạO PARAMI VIệT NAM

Mã số thuế: 0401897193 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: Lô 3 B1.12 Khu Đô Thị Sinh Thái Ven Sông Hòa Xuân Giai Đoạn, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THáI HUY BảO

Mã số thuế: 0401898052 - Đại diện pháp luật: Thái Quốc Huy
Địa chỉ: Tầng 2, 15 Nguyễn Huy Oánh, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DREAMY ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0401897901 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vân
Địa chỉ: 116 Lê Đỉnh, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ THảO MộC VIET GOLD

Mã số thuế: 0401897429 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân
Địa chỉ: Tờ bản đồ số 14, Thửa đất số 62, Tổ 19, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV A HUY

Mã số thuế: 0401897891 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Sương
Địa chỉ: Lô 50 F1.2 Hồ Tùng Mậu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NộI THấT HOàNG NGọC PHáT

Mã số thuế: 0401897877 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biết
Địa chỉ: Lô 52 Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV GAME MINH THịNH

Mã số thuế: 0401897355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Lô số B2.1 Đường Đặng Huy Trứ, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TUấN PHướC THịNH

Mã số thuế: 0401897450 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tuấn
Địa chỉ: 62 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV HAVEN EVENT

Mã số thuế: 0401897926 - Đại diện pháp luật: Võ Thành An
Địa chỉ: 213 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TRươNG MINH PHươNG

Mã số thuế: 0401897789 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Phương
Địa chỉ: Số 2 Đường Đặng Huy Trứ, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH SEOULSPA.VN TạI THàNH PHố Đà NẵNG - CôNG TY CP CôNG NGHệ DNG

Mã số thuế: 0313224671-007 - Đại diện pháp luật: Thái Phan Thanh Bình
Địa chỉ: Số 498 đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâM PHúC PHúC

Mã số thuế: 0401897323 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Tâm
Địa chỉ: 75 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TM Và DV THIếT Bị ĐIệN VâN NAM

Mã số thuế: 0401897394 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nam
Địa chỉ: 53/9 Phan Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH QUảNG CáO XANH COBAN

Mã số thuế: 0401897813 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thanh
Địa chỉ: 261 Hà Huy Tập, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DMB SOLICITORS

Mã số thuế: 0401897919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hải Dương
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà F.Home, 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ M-LUCKY

Mã số thuế: 0401897852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: 119 Hải Hồ, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH LIêN DOANH QUANG LONG

Mã số thuế: 0401897757 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Ngọc Quang
Địa chỉ: 97 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và TIếP THị LALAND TạI THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0314481368-001 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Hằng
Địa chỉ: 356/50 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN Và Hỗ TRợ GIáO DụC NGôI NHà XANH

Mã số thuế: 0401897884 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Sinh
Địa chỉ: K338/81 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH BEAUTY TườNG VâN

Mã số thuế: 0401897764 - Đại diện pháp luật: Hà Tường Vân
Địa chỉ: 21 Chu Văn An, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN HITECH HOA SEN

Mã số thuế: 0401897933 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hoàng
Địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH BầU TRờI THáNG BảY

Mã số thuế: 0401897732 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thanh Hảo
Địa chỉ: 18 Tống Phước Phổ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH ANH TRầN

Mã số thuế: 0401897411 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuân
Địa chỉ: 18 Lưu Quý Kỳ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN D-SOFT

Mã số thuế: 0401897997 - Đại diện pháp luật: Lê Trí Hải
Địa chỉ: Số 214 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CHARLYPRO

Mã số thuế: 0401897771 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Hữu
Địa chỉ: 02 Nguyễn Sơn Trà, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH HALLASAN

Mã số thuế: 0401897845 - Đại diện pháp luật: Kim Jung Sung
Địa chỉ: 119 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

KHáCH SạN DLG THàNH PHố Đà NẵNG - CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐứC LONG DUNG QUấT

Mã số thuế: 4300336216-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tân Tiến
Địa chỉ: 258 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ HUY HOàNG TRầN

Mã số thuế: 0401897725 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hoàng
Địa chỉ: 42 Mai Hắc Đế, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV ANH VIệT NGUYễN

Mã số thuế: 0401897443 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Cường
Địa chỉ: 74 Dương Tự Minh, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CầU VồNG TRADING

Mã số thuế: 0401897203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: 54 Tạ Mỹ Duật, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH HồNG TàI VâN

Mã số thuế: 0401897316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: 62A Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TRUNG TâM âM NHạC Và ANH NGữ IMIC

Mã số thuế: 0401897436 - Đại diện pháp luật: Trần Lương Thảo Linh
Địa chỉ: 695 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TM & DV XâY DựNG KHởI NGUYễN

Mã số thuế: 0401898221 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khởi
Địa chỉ: 2/28 Đinh Thị Hòa, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

VăN PHòNG đạI DIệN BAGIR GROUP LTD TạI THàNH PHố THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0401897838 - Đại diện pháp luật: NI, ZHENGANG
Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Thành phố Đà Nẵng

Demo home