Demo home

Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Và XâY DựNG HOàNG GIANG

Mã số thuế: 0201872635 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Dinh
Địa chỉ: Xóm 1 Kính Trực (tại nhà ông Đoàn Thế Tác), Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐIệN Cơ TRUNG Tứ

Mã số thuế: 0201872593 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Tứ
Địa chỉ: Số 4 đường Do Nha 5, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI HóA CHấT HP

Mã số thuế: 0201872667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Cảm
Địa chỉ: Ngã 3 Đình Vũ, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậT Tư HảI HưNG

Mã số thuế: 0201872709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễn
Địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê ( tại nhà Bà Nguyễn Thị Thắm), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT GREEN RECYCLE PLASTICS

Mã số thuế: 0201872787 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Cường
Địa chỉ: Khu CB1, đường 355, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và VậN TảI THANH LONG

Mã số thuế: 0201872755 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Long
Địa chỉ: Số nhà 12, tổ 1, Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DU THUYềN Kỷ NGUYêN

Mã số thuế: 0201872642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hưng
Địa chỉ: Phòng 201 Số 212 + 214 đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN DU LịCH CáT Bà VIệT NAM

Mã số thuế: 0201872561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mã
Địa chỉ: Tổ dân phố 17 (nhà bà Phạm Thị Ngân), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI BON BON

Mã số thuế: 0201872681 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: Số 08 Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI áNH TUYếT

Mã số thuế: 0201872748 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn An Trại (nhà bà Trần Thị Tuyết), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI HảI LONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THàNH PHố THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0500417176-005 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Dương
Địa chỉ: Số nhà 682 đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ ô Tô THàNH PHố THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0201872579 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sơn
Địa chỉ: Số 508 -B6 Chung Cư Bắc Sơn, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH TIN HọC AN VượNG

Mã số thuế: 0201872628 - Đại diện pháp luật: Trần Kiên Quyết
Địa chỉ: Số 94/122 Đình Đông, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DU LịCH ANH TUấN

Mã số thuế: 0201872674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Số 42/32/143 Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI QUốC Tế HảI ANH

Mã số thuế: 0201872603 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Số 16/56 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ LạNH VTECH

Mã số thuế: 0201872730 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Biển
Địa chỉ: Số 5/29/56 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI HảI THịNH

Mã số thuế: 0201872699 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thịnh
Địa chỉ: Số 2 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI NGUYễN LươNG

Mã số thuế: 0201872723 - Đại diện pháp luật: Phạm Thịnh Cường
Địa chỉ: Số 146 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI MINH YếN

Mã số thuế: 0201872762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Cường
Địa chỉ: Phòng 254 trung tâm thương mại Sholega, Số 275 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Thành phố Hải Phòng

BAN Dự áN NôNG THôN MớI TạI THàNH PHố THàNH PHố HảI PHòNG - CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ISHIBA VIệT NAM

Mã số thuế: 0108002235-001 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Đạt
Địa chỉ: Xóm 7 (nhà bà Nguyễn Thị Phượng), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Thành phố Hải Phòng

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THàNH PHố THàNH PHố HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và ĐàO TạO QUốC Tế VINEDU

Mã số thuế: 0102158846-002 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Số 4 đường Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH THàNH PHố THàNH PHố HảI PHòNG- CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH Và THươNG MạI DịCH Vụ VINPRO

Mã số thuế: 0108203728-017 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Phan Anh
Địa chỉ: TTTM Vincom Thành phố Thành phố Hải Phòng, số 5 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Thành phố Hải Phòng

Demo home