Demo home

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH NHà HàNG KHáCH SạN TRườNG PHáT

Mã số thuế: 3502392726 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trường
Địa chỉ: 133 Trần Hưng Đạo, tổ 6, khu phố Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VăN PHòNG ĐạI DIệN 7 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI ĐịA ốC XANH

Mã số thuế: 3502350370-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Lực
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 5, Xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN QUANG PHáT LAND

Mã số thuế: 3502392998 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân ái
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI HIệP PHáT PHú Mỹ

Mã số thuế: 3502393208 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiệp
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ALIBABA

Mã số thuế: 0314559825-001 - Đại diện pháp luật: Trang Chí Linh
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, Xã Châu Pha, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH PHú Mỹ HữU LONG

Mã số thuế: 3502392765 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long
Địa chỉ: Khu Phố 1, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SX TM DV VậN TảI NGọC THIêN PHáT

Mã số thuế: 3502392123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH CJ FOODS VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 3502236798-004 - Đại diện pháp luật: An Hyo Geun
Địa chỉ: Lô I-6 Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH TàI NGUYêN CHC VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 3002026739-001 - Đại diện pháp luật: Huang Chao Kuei
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIA CôNG DA THUộC ĐăNG KHOA - XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: 0315600152-001 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Khoa
Địa chỉ: Lô I-1 và I-2, Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIếT Bị Kỹ THUậT NAM TIếN

Mã số thuế: 3502393215 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nam
Địa chỉ: Tổ 1, Khu Phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHế BIếN THựC PHẩM MH VIệT NAM

Mã số thuế: 0313068888-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Độ
Địa chỉ: Thôn Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI XANH GROUP

Mã số thuế: 3502393078 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Cường
Địa chỉ: Lô E1-07 Khu đô thị mới Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY NHIệT ĐIệN PHú Mỹ- CHI NHáNH TổNG CôNG TY PHáT ĐIệN 3 - CôNG TY Cổ PHầN (NộP Hộ THUế)

Mã số thuế: 3502393328 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Dũng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN SX TM DV MINH THàNH ĐạT

Mã số thuế: 3502393222 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng
Địa chỉ: Khu phố Thị Vải, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH áNH THàNH ĐạT

Mã số thuế: 3502392701 - Đại diện pháp luật: Mai Công Luận
Địa chỉ: Số 25, Đường Phan Bội Châu, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG QH

Mã số thuế: 3502393007 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Quân
Địa chỉ: Số 388 Nguyễn Huệ, khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN BảO LONG - PHòNG GIAO DịCH PHú Mỹ

Mã số thuế: 0313729231-001 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Đạt
Địa chỉ: 272 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VăN PHòNG ĐạI DIệN PHú Mỹ - CôNG TY TNHH QUốC Tế DELTA

Mã số thuế: 0101502542-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: 30 - 31, đường 1A KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THANH TRí TâM

Mã số thuế: 3502393127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: 164 Huỳnh Minh Thạnh, Khu Phố Xóm Rẫy, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SX TM DV Và XNK âU LạC VIệT NAM

Mã số thuế: 3502393060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền ánh
Địa chỉ: 313 đường 27/4, khu phố Thạnh Sơn, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH STAR BOILER VINA

Mã số thuế: 3502393293 - Đại diện pháp luật: Bae Hangil
Địa chỉ: Lô số 20, khu công nghiệp Châu Đức,đường Hội Bài-Châu Pha, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NAVI LAND

Mã số thuế: 3502393085 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Sửu
Địa chỉ: Số 35 Trần Phú, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN VIệT SINH PHáT

Mã số thuế: 3502392980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tài
Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ, Phường Phước Hưng, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI VậN TảI PHú MINH ĐứC

Mã số thuế: 3502392081 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Kình
Địa chỉ: Tổ 17, Khu phố 3, Phường Phước Hưng, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Bê TôNG VIệT NHậT

Mã số thuế: 3502393092 - Đại diện pháp luật: Lương Hồng Thanh
Địa chỉ: 19 Ung Văn Khiêm, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DUY PHáT PHáT

Mã số thuế: 3502392959 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Duy
Địa chỉ: Số 8 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH PHú ĐứC VIệT NAM

Mã số thuế: 3502393134 - Đại diện pháp luật: Khúc Xuân Toàn
Địa chỉ: 870/14 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ AN NINH TâN PHáT

Mã số thuế: 3502393046 - Đại diện pháp luật: Bùi Danh Hưng
Địa chỉ: Số 850/2H đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG KHáNH GIA HOàNG

Mã số thuế: 3502392941 - Đại diện pháp luật: Văn Hoàng Thanh
Địa chỉ: 74 Đô Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP Và DịCH Vụ ĐạI AN

Mã số thuế: 3502392902 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Lan
Địa chỉ: 46 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH Cơ KHí ĐIệN Cơ XUâN KIêN

Mã số thuế: 3502392821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Kiên
Địa chỉ: Số 03 đường Lương Thế Vinh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHONG PHú FOODS

Mã số thuế: 3502393261 - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Phong
Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Trung Trực, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ CUNG ứNG NHâN LựC NASA

Mã số thuế: 3502393166 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòa
Địa chỉ: D28 Lê Văn Lộc, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0315585063-014 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Lotte Mart Vũng Tàu, Góc đường 3/2 và đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AN BảO NGọC

Mã số thuế: 3502392557 - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Đại
Địa chỉ: Số E8 Đường Trần Văn Thời, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH KITA VINA

Mã số thuế: 3502392758 - Đại diện pháp luật: Nguyển Ngọc Tâm
Địa chỉ: 101B Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ANH PHúC IN

Mã số thuế: 3502392733 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Dũng
Địa chỉ: 365 đường thống nhất, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH 08- CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU NHà Bè VT

Mã số thuế: 0315426553-001 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Phương
Địa chỉ: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kỹ THUậT Và THIếT Bị DầU KHí

Mã số thuế: 3502392927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Anh Group, 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Demo home