Demo home

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN ĐấT Đỏ

Mã số thuế: 3502383721 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nhẫn
Địa chỉ: Khu Phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT HUYệN ĐấT Đỏ

Mã số thuế: 3502383753 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu nhẫn
Địa chỉ: Khu Phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO NGàNH THUế QL - CCT HUYệN ĐấT đỏ

Mã số thuế: 3502383760 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nhẫn
Địa chỉ: Khu Phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN ĐấT Đỏ

Mã số thuế: 3502383785 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nhẫn
Địa chỉ: Khu Phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT LONG ĐIềN

Mã số thuế: 3502383922 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chắc
Địa chỉ: Đường Trần Xuân Độ, Khu phố Long Phượng, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO NGàNH THUế - CCT LONG ĐIềN

Mã số thuế: 3502383947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chắc
Địa chỉ: Đường Trần Xuân Độ, Khu phố Long Phượng, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý -CCT LONG ĐIềN

Mã số thuế: 3502383873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chắc
Địa chỉ: Đường Trần Xuân Độ, Khu phố Long Phượng, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT LONG ĐIềN

Mã số thuế: 3502383915 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chắc
Địa chỉ: Đường Trần Xuân Độ, Khu phố Long Phượng, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH LIêN DOANH CáT PHú TâN THàNH

Mã số thuế: 3502383880 - Đại diện pháp luật: James Vo
Địa chỉ: Lô III-3A và lô III-4 đường NB 7, khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

KTT PLANT CO., LTD - THầU PHụ TC GóI THầU HSVC 1 PP-4 DA CảNG HYOSUNG VINA CHEMICALS

Mã số thuế: 3502384041 - Đại diện pháp luật: KIM CHANG HOON
Địa chỉ: Lô 01CN~08CN, Khu Công nghiệp Cái Mép, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI ĐịA ốC XANH

Mã số thuế: 3502350370-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Lực
Địa chỉ: ấp Cầu Ri, Xã Sông Xoài, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT PHú Mỹ

Mã số thuế: 3502383707 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trang
Địa chỉ: 406 Đường Độc Lập, KP.Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú Mỹ

Mã số thuế: 3502383714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trang
Địa chỉ: 406 Đường Độc Lập, KP.Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú Mỹ

Mã số thuế: 3502383746 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trang
Địa chỉ: 406 Đường Độc Lập, KP.Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT PHú Mỹ

Mã số thuế: 3502383697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trang
Địa chỉ: 406 Đường Độc Lập, KP.Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN XUYêN MộC

Mã số thuế: 3502383979 - Đại diện pháp luật: Trương Kim Tân
Địa chỉ: Số 169 Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN XUYêN MộC

Mã số thuế: 3502383986 - Đại diện pháp luật: Trương Kim Tân
Địa chỉ: Số 169 Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN XUYêN MộC

Mã số thuế: 3502383993 - Đại diện pháp luật: Trương Kim Tân
Địa chỉ: Số 169 Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN XUYêN MộC

Mã số thuế: 3502383961 - Đại diện pháp luật: Trương Kim Tân
Địa chỉ: Số 169 Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ SECURITY LONG HảI

Mã số thuế: 3502383658 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Tuấn
Địa chỉ: ấp 5, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TP. Bà RịA

Mã số thuế: 3502383739 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Lê
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT TP. Bà RịA

Mã số thuế: 3502383778 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Lê
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT TP. Bà RịA

Mã số thuế: 3502383827 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Lê
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIáO DụC RES

Mã số thuế: 0104400595-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: 51 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - Kỹ THUậT - Cơ KHí NGọC DũNG

Mã số thuế: 3502383640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: 21A Nguyễn Hới, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ CầM Đồ HOàNG VINH

Mã số thuế: 3502383792 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: 636/12/7 Trương Công Định, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SAPURA ENERGY VIệT NAM

Mã số thuế: 3502383866 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
Địa chỉ: Tầng trệt, Petro Tower, Số 8 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÔM KÍNH ĐÌNH QUANG

Mã số thuế: 3502382213 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quang
Địa chỉ: Tổ 10, Khu Phố Hải Sơn, Phường Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÒAN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3502382284 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: ấp Láng Cát, Xã Tân Hải, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN QUANG PHÁT

Mã số thuế: 3502382090 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Thủy
Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG HẢI BIOPHARM

Mã số thuế: 3502382277 - Đại diện pháp luật: Dong Hui
Địa chỉ: Số 89 Lê Thánh Tông, Khu phố Tân Thạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LOGISTICS SÀI GÒN BẾN TRE TẠI BÀ RỊA -

Mã số thuế: 1301014939-001 - Đại diện pháp luật: Trương Thu Hà
Địa chỉ: Tổ 10, Khu Phố Tân Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 3502382333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Khoa
Địa chỉ: 126 Điện Biên Phủ, Phường Phước Nguyên, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH CHI LĂNG VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502382220 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Oánh
Địa chỉ: Số 8 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XNK ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 3502382365 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 74C Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC MINH PHÁT

Mã số thuế: 3502382340 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòai Thu
Địa chỉ: 292/10/2 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DẦU KHÍ HÀ THÀNH

Mã số thuế: 3502382326 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thắng
Địa chỉ: 197 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502382397 - Đại diện pháp luật: Đoàn Duy Đức
Địa chỉ: Số 96 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH CAO HÒANG NGUYÊN

Mã số thuế: 3502382206 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Như Huyền
Địa chỉ: 935/7/27Đ Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GOLDENHOME

Mã số thuế: 3502381763 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Số 640 đường Trương Công Định, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Demo home