Demo home

Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT GIốNG THủY SảN TấN PHáT LộC

Mã số thuế: 1900651704 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG THủY SảN THàNH NHâN

Mã số thuế: 1900651687 - Đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Nhựt Thanh
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG NHậT BảN - BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651623 - Đại diện pháp luật: Fushihara Hirota
Địa chỉ: ấp Lung Xình, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG CAO MINH BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651694 - Đại diện pháp luật: Phạm Mỹ Dung
Địa chỉ: Số 25, ấp Trà Hất, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG MINH HưởNG

Mã số thuế: 1900651630 - Đại diện pháp luật: Đường Lệ Thanh
Địa chỉ: Số 10, Đường Phùng Ngọc Liêm, Khóm 1, Phường 2, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN GO BOT

Mã số thuế: 1900651359 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Sáng
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GROBEST LANDFOUND TạI TỉNH BạC LIêU

Mã số thuế: 3600523938-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hậu
Địa chỉ: ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUâN KIM THàNH

Mã số thuế: 1900651422 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: ấp Cầu Đỏ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY SảN KIM TRINH

Mã số thuế: 1900651503 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Trinh
Địa chỉ: Số 21, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH TRườNG PHúC NHâN

Mã số thuế: 1900651341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trường
Địa chỉ: Số 31, đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI PHú AN BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651380 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hân
Địa chỉ: Đường số 19, Khu dân cư Tràng An, Khóm 1, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

VăN PHòNG ĐạI DIệN BạC LIêU - CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá ĐạI CHúNG

Mã số thuế: 0315530829-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Thảo
Địa chỉ: Số 36 đường 16, Khu dân cư Tràng An, Khóm 1, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI BạC LIêU

Mã số thuế: 0315585063-013 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Số 07, đường Trần Huỳnh, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH AYDEN TECHCO

Mã số thuế: 1900651302 - Đại diện pháp luật: Đường Khoán Giám
Địa chỉ: Số 50, Đường số 9, Khu dân cư Tràng An, Khóm 1, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ THủY SảN THàNH CôNG

Mã số thuế: 1900651366 - Đại diện pháp luật: Trương ánh Tuyết
Địa chỉ: Số 430, đường Trần Phú, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CONNECT PAINT

Mã số thuế: 1900651398 - Đại diện pháp luật: Võ Bá Trang
Địa chỉ: Số 102B, Đường Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUANG DANH BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651373 - Đại diện pháp luật: Đặng Kiều Trang
Địa chỉ: Số D 21, Đường Nguyễn Văn Linh, Khóm 1, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI HộI HưNG YêN Tự

Mã số thuế: 1900651214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hồng
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI NGọC HạNH

Mã số thuế: 1900651246 - Đại diện pháp luật: Lâm Châu Xuân Thảo
Địa chỉ: Số 275, Đường 23 tháng 8, Khóm Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL BạC LIêU - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiến Quân
Địa chỉ: Số 02, QL1A, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TIêN PHONG BL

Mã số thuế: 1900650997 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Thôi
Địa chỉ: ấp Thành Thưởng A, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH THựC PHẩM THUậN PHONG PHáT - CHI NHáNH GàNH HàO BạC LIêU

Mã số thuế: 0310571123-003 - Đại diện pháp luật: Trịnh Khởi Nghĩa
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

VăN PHòNG ĐạI DIệN Hộ PHòNG - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHú TOàN GIA

Mã số thuế: 1900595094-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quan
Địa chỉ: Ki ốt số 3, đường Lê Văn Tám, Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH CHế BIếN THủY SảN XUấT NHậP KHẩU 168

Mã số thuế: 1900650972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhạn
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH PHáT BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khoa
Địa chỉ: ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH HA3

Mã số thuế: 1900650919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Số 3/382, ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH HA1

Mã số thuế: 1900650901 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Hải
Địa chỉ: Số 3/382, ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH HA2

Mã số thuế: 1900650926 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Cường
Địa chỉ: Số 3/382, ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH HA4

Mã số thuế: 1900650933 - Đại diện pháp luật: Phạm Kiên Trung
Địa chỉ: Số 3/382, ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH CHế BIếN XUấT NHậP KHẩU THủY HảI SảN MEKONG BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651165 - Đại diện pháp luật: Liên Trọng Hiệp
Địa chỉ: Số 418/7, Đường Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG THủY SảN TâN HOàNG ANH

Mã số thuế: 3401035816-001 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hợp
Địa chỉ: Khóm Nhà Mát , Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN JINMI SUSAN

Mã số thuế: 1900650958 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Số 8/1, Cao Văn Lầu, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

VăN PHòNG ĐạI DIệN BL CôNG TY TNHH TậP ĐOàN CP

Mã số thuế: 1900650034-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN ĐIệN LạNH BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Số 53, Khu dân cư Tràng An, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHáCH SạN TRầN VINH

Mã số thuế: 1900650940 - Đại diện pháp luật: Trần Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Số 83 Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH GENTLE SUN TOURIST

Mã số thuế: 1900651133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Số 28, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TâY NAM BạC LIêU

Mã số thuế: 1900651091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thảo Linh
Địa chỉ: Số 34, Đường N7, Khu dân cư Hoàng Phát, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH XăNG DầU CHíN PHú

Mã số thuế: 1900650387 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phú
Địa chỉ: ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH XăNG DầU NGô HồNG ĐàO

Mã số thuế: 1900650362 - Đại diện pháp luật: Ngô Tấn Đức
Địa chỉ: ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và GIáO DụC BBS

Mã số thuế: 1900650348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huyền Trân
Địa chỉ: Số 09 đường Ninh Bình, Khóm 3, Phường 2, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Demo home