Demo home

Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU ĐạT THịNH

Mã số thuế: 1300655672-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Gấm
Địa chỉ: Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 25, ấp Tân Điền, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI THUậN HòA PHáT

Mã số thuế: 1301073148 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Vũ
Địa chỉ: Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 12, ấp 2, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ HOA MAI Số Đỏ - VĩNH HOA MAI

Mã số thuế: 1301027575-001 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vĩnh
Địa chỉ: 257A, đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Hạ TầNG DU LịCH BếN TRE

Mã số thuế: 1301073317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh Chung
Địa chỉ: Số 08, đường Lãnh Binh Thăng, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI BếN TRE

Mã số thuế: 0315585063-025 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: 26A, Trần Quốc Tuấn, Phường 4, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - MôI GIớI BấT ĐộNG SảN Lê BảY

Mã số thuế: 1301073324 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bảy
Địa chỉ: Số 373C, khu phố 6, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ NHIệT LạNH GIA TíN

Mã số thuế: 1301073282 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhơn
Địa chỉ: 52B, đường đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CửA HàNG NGọC TRINH - CHI NHáNH CôNG TY TNHH PTC MACHINERY

Mã số thuế: 0314897888-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Phong
Địa chỉ: 244/1 ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH NUôI TRồNG THủY SảN PHươNG TRINH

Mã số thuế: 1301073035 - Đại diện pháp luật: Võ Thái Xuân
Địa chỉ: 29/1, ấp Thạnh Thới Đông, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CHI HộI LUậT GIA HUYệN THạNH PHú

Mã số thuế: 1301073388 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN - THươNG MạI - DịCH Vụ NAM NHậT ĐIềN

Mã số thuế: 1300992886-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Điền
Địa chỉ: 08, Quang Trung, khu phố 1, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT Và CHế BIếN KHô BảO LâM

Mã số thuế: 1301073099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trúc Ly
Địa chỉ: Số nhà 102/6, khu phố 3 (thửa đất số 139, tờ bản đồ số 27), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SáU LàI

Mã số thuế: 1301073268 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lài
Địa chỉ: Số 91, ấp Phước Thạnh, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY MặC PHướC LONG

Mã số thuế: 1301073109 - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Tòng
Địa chỉ: Tờ bản đồ số 03, thửa 93, ấp Mỹ Thạnh, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI NôNG SảN KIM LONG

Mã số thuế: 1301073042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 08, tổ 7, ấp Phú Bình, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH DừA Hồ PHươNG MINH CHâU

Mã số thuế: 1301073275 - Đại diện pháp luật: Hồ Phương Minh Châu
Địa chỉ: Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 21, ấp Hòa Hưng, Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY MặC CâY DừA 2

Mã số thuế: 1300668424-002 - Đại diện pháp luật: Lâm Quan Xuân Thủy
Địa chỉ: Thửa đất số 77, tờ bản đồ số 43, ấp Thanh Sơn 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI GIàY DA KIM THàNH

Mã số thuế: 1301072391 - Đại diện pháp luật: Ngô Chánh Thành
Địa chỉ: 107/22, ấp Long Hòa, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MAY MặC SHOWA BếN TRE (NộP THAY NHà THầU)

Mã số thuế: 1301072810 - Đại diện pháp luật: Kazuo Tsukane
Địa chỉ: ấp An Bình (thửa đất số 137, tờ bản đồ số 10), Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP - SINH VậT CảNH VIệT NAM TỉNH BếN TRE

Mã số thuế: 0313750917-004 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thúy Nhung
Địa chỉ: 555A Võ Nguyên Giáp, ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Lê PHú NGUYêN

Mã số thuế: 1301072507 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Sơn
Địa chỉ: Số 117 Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO HUỳNH GIA PHáT TạI BếN TRE

Mã số thuế: 0309976100-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thanh Đức
Địa chỉ: 592B16 Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRANG TRí NộI THấT THANH THIêN

Mã số thuế: 1301072514 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phong
Địa chỉ: 609B5, khu phố 3, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MTV TM - DV AN PHáT LAND

Mã số thuế: 1301072835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vũ
Địa chỉ: 349C khu phố 3, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TIN HọC - XâY DựNG TRí NHâN

Mã số thuế: 1301072666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 37/2, ấp An Hòa, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

TRUNG TâM VăN HóA-THể THAO Và TRUYềN THANH

Mã số thuế: 1301072627 - Đại diện pháp luật: Hạ Chí Nghĩa
Địa chỉ: Kp2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU Số 02

Mã số thuế: 0312419357-006 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp An Bình (thửa đất số 160, tờ bản đồ số 08), Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU Số 03

Mã số thuế: 0312419357-007 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp 01 (thửa đất số 229, tờ bản đồ số 04), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Họ ĐạO CAO ĐàI TòA THáNH TâY NINH Xã BìNH THớI

Mã số thuế: 1301072585 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Quang
Địa chỉ: ấp 3 Xã Bình Thới, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

TRUNG TâM VăN HóA - THể THAO Và TRUYềN THANH

Mã số thuế: 1301072786 - Đại diện pháp luật: MAI QUốC VIệT
Địa chỉ: KP 3, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SAN LắP VăN THể

Mã số thuế: 1301072602 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thể
Địa chỉ: Thửa đất số 215, tờ bản đồ số 21, ấp 5, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AC MINH THANH

Mã số thuế: 1301072426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thanh
Địa chỉ: Số 513, ấp Thới Hòa, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

HTX DịCH Vụ NôNG NGHIệP CHâU HòA

Mã số thuế: 1301072673 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Đằng
Địa chỉ: Phú Hòa, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH DừA ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 1301072419 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tiến
Địa chỉ: Thửa đất số 155, tờ bản đồ số 07, ấp Tân An, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

HTX NôNG NGHIệP CẩM SơN

Mã số thuế: 1301071905 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Số 57 ấp Bình Tây, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN IN LụA TRáC VIệT

Mã số thuế: 1301071888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thanh
Địa chỉ: ấp Phước Thành (thửa đất số 44, 45, 65, 856, 857, 858, 859;, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NEXIF ENERGY BếN TRE ( NộP THAY NHà THầU)

Mã số thuế: 1301071895 - Đại diện pháp luật: Lim Zhihua
Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà ngân hàng Đông á, chi nhánh Bến Tre - số 336A, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH DU LịCH Và Sự KIệN HồNG PHáT

Mã số thuế: 1301071912 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Tư
Địa chỉ: Số 265/1, ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NôNG SảN TUấN NGUYễN

Mã số thuế: 1301071574 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thích
Địa chỉ: Số 59, ấp Tân Phú 2, Xã Phước Hiệp, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

TRườNG THCS THị TRấN Mỏ CàY

Mã số thuế: 1301071609 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Thật
Địa chỉ: KP 4, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Demo home