Demo home

Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế SHANGFA

Mã số thuế: 3702759932 - Đại diện pháp luật: Đường Lệ Mai
Địa chỉ: thửa đất số 487, tờ bản đồ số 22, ấp 4, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BấT ĐộNG SảN PHướC THàNH

Mã số thuế: 0315438728-001 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Túc
Địa chỉ: Thửa đất số 6, Tờ bản đồ số 4, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THIếT Kế Và XâY DựNG GIA PHONG

Mã số thuế: 3702759185 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lợi
Địa chỉ: Lô A3( ô A3.1) khu công nghiệp Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI PHươNG LOAN

Mã số thuế: 3702760712 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Thửa đất số 133, 134, tờ bản đồ số 61, tổ 1 , ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI LậP THịNH VIệT NAM

Mã số thuế: 3702761152 - Đại diện pháp luật: Peng Biao
Địa chỉ: Thửa đất số 243, tờ bản đồ số 13, đường ĐT741, ấp Cổng Xanh, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH SảN XUấT CôNG TY TNHH CHáNH HưNG TạI BàU BàNG

Mã số thuế: 3701674718-002 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: Thửa đất số 570, Tờ bản đồ 16, ấp Cây Sắn, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH HAPPINESS GROUP ENTERPRISE

Mã số thuế: 3702759139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Địa chỉ: thửa dất số 116, tờ bản đồ số 41, âp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI HảI HưNG THịNH

Mã số thuế: 3702758209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Số nhà 39, tổ 02, ấp 05, Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Kỹ NGHệ Gỗ á HưNG

Mã số thuế: 3702761522 - Đại diện pháp luật: Kou Guangzhi
Địa chỉ: Thửa đất số 898, 899, tờ bản đồ số 24, ấp 3, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG TUấN KIệT

Mã số thuế: 3702761378 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tý
Địa chỉ: G11 Đường D1 � 5E, ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN MASAGE TY NA

Mã số thuế: 3702759234 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Quân
Địa chỉ: Số B1-07, Đường NC, PTM Bàu Bàng, Thị trấn Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH 1-CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SằM GIA Hà GIANG

Mã số thuế: 0315055884-001 - Đại diện pháp luật: Sầm Tiến Dụng
Địa chỉ: 26/10 Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI - SảN XUấT Và XâY DựNG SAMEVA GOLD

Mã số thuế: 3702760416 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Phượng
Địa chỉ: Thửa đất số: 8223, tờ bản đồ số: 1DH2, đường Trần Quang Khải, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐO ĐạC Và XâY DựNG Hà ANH PHáT

Mã số thuế: 3702759146 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Hà
Địa chỉ: 156/9/5 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố Tây A, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH KD-TM-DV TâN TIếN ĐạT

Mã số thuế: 3702760046 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Cúc
Địa chỉ: Số 16 đường Đông Yên, khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0315585063-026 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Tầng trệt, Trung tâm Thương mại Greensquare - BigC Dĩ An, Kh, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ PHáT HUY

Mã số thuế: 3702754437 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Huy
Địa chỉ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, Khu Phố Đông B, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và GIảI PHáP CôNG NGHệ TD

Mã số thuế: 3702759516 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tường Vi
Địa chỉ: 117/21 Đường Đông Minh, Khu Phố Tây A, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Cơ KHí TíN PHáT BIêN HòA

Mã số thuế: 3702759121 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Thửa đất số 1968, tờ bản đồ số 06, Khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI THIếT Kế KIếN TRúC XâY DựNG THS

Mã số thuế: 3702760335 - Đại diện pháp luật: Dư Trần Hiếu
Địa chỉ: Số 770/10 Cây Da, Khu Phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM-DV HOàNG BảO NGọC

Mã số thuế: 3702760367 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phương
Địa chỉ: Thửa đất số 1956, tờ bản đồ số D3.5, Khu phố Tân Phú 2, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM DV Cơ KHí XâY DựNG HUY PHáT

Mã số thuế: 3702758897 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hưng
Địa chỉ: 1245/14 Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THIếT Kế TRANG TRí NộI THấT TRườNG PHáT

Mã số thuế: 3702757276 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Số 5/10A, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM DV ĐạI ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 3702761265 - Đại diện pháp luật: Tạ Mạnh Tuấn
Địa chỉ: 3/2 Khu Phố Tân Thắng, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MTV XIANG YUAN - UYêN HưNG QUáN

Mã số thuế: 3702759770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: 594A khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XE NâNG HợP LựC

Mã số thuế: 3702758826 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 77Khu Dân Cư Thung Lũng, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và TRANG TRí NộI THấT ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 3702760462 - Đại diện pháp luật: Lương Thành Đồng
Địa chỉ: 400/49 Đường Nghiệp Vụ Đường Sắt, Khu phố Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và THươNG MạI DIệP HUY

Mã số thuế: 3702759788 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chương
Địa chỉ: Số nhà 823, Đường DT743B, Khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM DV VậN TảI Vũ PHONG

Mã số thuế: 3702760825 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Vinh
Địa chỉ: sô 15 Đường 14, khu Trung Tâm Hành Chính, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ốNG THéP HòA PHáT BìNH DươNG (NộP Hộ NTNN)

Mã số thuế: 3702760783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Lô M, Đường 26, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH BìNH DươNG - CôNG TY TNHH HóA CHấT VIệT á- KHO CHứA HàNG

Mã số thuế: 0309578886-001 - Đại diện pháp luật: La Tuyết Ban
Địa chỉ: Số 23 Lô N đường ĐT743, KCN Sóng Thần, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐIệN MặT TRờI áNH DươNG

Mã số thuế: 3702761392 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thảo
Địa chỉ: 170A Đường N15, KDC DV Tân Bình, Khu phố Đồng Thành, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM DV VậN TảI CHíNH PHáT

Mã số thuế: 3702760705 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Chính
Địa chỉ: Thửa đất số 4835, tờ bản đồ số 44, tổ 42B, khu phố Đông Chiê, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT HảI LâM PHáT

Mã số thuế: 3702760198 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Cẩm
Địa chỉ: Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 10, Khu Phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ KHí THàNH DũNG

Mã số thuế: 3702759467 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 2523, Tờ bản đồ số 2, Khu Phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THủY TIêN 68

Mã số thuế: 3702756219 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trung
Địa chỉ: 4a/14, Kha Vạn Cân,khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NGọC VIệT NHậT

Mã số thuế: 3702760744 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bảy
Địa chỉ: Số 96/25B, khu phố Bình Đường 4, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH KATO PRECISION VIệT NAM

Mã số thuế: 3702759428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Số 15 , đường Bế Văn Đàn , khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ABS QUảNG CáO VIệT Mỹ

Mã số thuế: 3702759160 - Đại diện pháp luật: Ninh Hữu Học
Địa chỉ: 227 Quốc lộ 1A, khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP NGUYêN HưNG

Mã số thuế: 0313573552-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Phước Hưng
Địa chỉ: 159A Khu Phố Đông 3, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Demo home