Demo home

Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BàU BàNG - Xã LAI HưNG

Mã số thuế: 3702732440-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu ái Quốc
Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BàU BàNG - Xã TRừ VăN THố

Mã số thuế: 3702732440-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu ái Quốc
Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BàU BàNG - Xã CâY TRườNG

Mã số thuế: 3702732440-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu ái Quốc
Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BàU BàNG - Xã TâN HưNG

Mã số thuế: 3702732440-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu ái Quốc
Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BàU BàNG - Xã HưNG HòA

Mã số thuế: 3702732440-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu ái Quốc
Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BàU BàNG - Xã LONG NGUYêN

Mã số thuế: 3702732440-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu ái Quốc
Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TâY KIM NGọC

Mã số thuế: 3702732987 - Đại diện pháp luật: Bùi Phương Khiêm
Địa chỉ: Thửa đất số 1763, Tờ bản đồ số 56, Tổ 2, Khu Phố đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BàU BàNG -TT LAI UYêN

Mã số thuế: 3702732440-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu ái Quốc
Địa chỉ: N17-5A, khu TTHC , KP Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH BàU BàNG - CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG THế GIớI NHà

Mã số thuế: 3601164495-020 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Hiếu
Địa chỉ: Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 24, đường Quốc lộ 13, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TKQL CáC KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã ĐịNH HIệP

Mã số thuế: 3702733003-006 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4b, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TK QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã LONG TâN

Mã số thuế: 3702733003-004 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã LONG HòA

Mã số thuế: 3702733003-005 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã AN LậP

Mã số thuế: 3702733003-007 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã ĐịNH AN

Mã số thuế: 3702733003-008 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BL - CCT DầU TIếNG - Xã MINH TâN

Mã số thuế: 3702733003-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - TT DầU TIếNG

Mã số thuế: 3702733003-011 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã THANH AN

Mã số thuế: 3702733003-012 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã ĐịNH THàNH

Mã số thuế: 3702733003-009 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã THANH TUYềN

Mã số thuế: 3702733003-010 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: Kp4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TKQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã MINH HòA

Mã số thuế: 3702733003-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP 4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TK QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DầU TIếNG - Xã MINH THạNH

Mã số thuế: 3702733003-003 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quí
Địa chỉ: KP4B, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế- CCT PHú GIáO

Mã số thuế: 3702733719 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý- CCT PHú GIáO

Mã số thuế: 3702733726 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: đường Hùng Vương, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý- CCT HUYệN PHú GIáO

Mã số thuế: 3702733606 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, KP2, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ JMV

Mã số thuế: 3702733187 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Điệp
Địa chỉ: 101 Võ Thị Sáu, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH POONGSAN VINA

Mã số thuế: 3702732923 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hoài
Địa chỉ: Số 72, Đường Số 10, Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Khu Phố, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THIếT Bị ĐIệN HồNG THUậN

Mã số thuế: 3702733250 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Điểm
Địa chỉ: Thửa đất 1648, tờ bản đồ số 19, Đường ĐT 743, Khu phố Đông T, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MôI GIớI VIệC LàM NHâN TâM

Mã số thuế: 3702733363 - Đại diện pháp luật: Mã Thiện Cường
Địa chỉ: Số 61, Đường Trần Quang Khải, Khu Phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MTV VậN TảI XâY DựNG GIA PHú

Mã số thuế: 3702732874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Hợp
Địa chỉ: Số 32/1, đường Vũng Thiện, khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TM-DV VậN TảI NGọC MINH TâM

Mã số thuế: 3702733405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Địa chỉ: 88A Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN DELUXE HOTEL

Mã số thuế: 3702731084 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diễm Hương
Địa chỉ: Số 39A, KP. Bình Đường 4, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH HM- STORE

Mã số thuế: 3702732232 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Nghĩa Anh
Địa chỉ: Số 25/39, Khu Phố Bình Đường 4, Phường An Bình, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP NGô HOàNG KHANH

Mã số thuế: 3702732835 - Đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Khanh
Địa chỉ: Số 13/1A , Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HộI Tụ

Mã số thuế: 3702732916 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mùi
Địa chỉ: Thửa đát số 40, tờ bản đồ số 192, khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH XâY DựNG JIN JIE LI

Mã số thuế: 3702733451 - Đại diện pháp luật: Chắng Dìn Phung
Địa chỉ: 33/18 Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MINH ĐạI PHáT

Mã số thuế: 3702731969 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Linh
Địa chỉ: 20/12 khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH 1 THàNH VIêN SALOMON

Mã số thuế: 3702732289 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bằng
Địa chỉ: 140/29 Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX THUậN AN - PHườNG BìNH CHUẩN

Mã số thuế: 3702732257-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lý
Địa chỉ: Nguyễn Văn Tiết, Kp Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX THUậN AN - PHườNG AN THạNH

Mã số thuế: 3702732257-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lý
Địa chỉ: Nguyễn Văn Tiết, Kp Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX THUậN AN - PHườNG AN PHú

Mã số thuế: 3702732257-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lý
Địa chỉ: Nguyễn Văn Tiết, Kp Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Demo home