Demo home

Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảNG PHáT.

Mã số thuế: 3700831936-001 - Đại diện pháp luật: Trần Mộng Sen
Địa chỉ: Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 95, Thôn Bàu Đỉa, Xã Phước Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGô ĐứC PHáT

Mã số thuế: 3801198156 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Phòng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HữU Cơ ĐăK -ơ

Mã số thuế: 3801198075 - Đại diện pháp luật: Mai Hiển Huy
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG VăN MINH

Mã số thuế: 3801198170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH KHANG ĐứC BP

Mã số thuế: 3801198276 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Ngọc Giao
Địa chỉ: Số nhà 983, quốc lộ 14, Xã Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100233583-089 - Đại diện pháp luật: Võ Khắc Sơn
Địa chỉ: Số 860 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI BấT ĐộNG SảN PHươNG NAM

Mã số thuế: 3801198082 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Năng
Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0315585063-029 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Co.opmart Đồng Xoài - Trung tâm thương mại Đồng Xoài, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư NGọC YếN

Mã số thuế: 3801197988 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Yến
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố 5, Phường Tân Đồng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Tư VấN KIếN TRúC XâY DựNG 379

Mã số thuế: 3801198163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Tổ 3, khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT Và THươNG MạI HùNG DUNG

Mã số thuế: 3801172567-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lợi
Địa chỉ: Tổ 5, ấp 12, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Cơ ĐIệN HOàNG Hà

Mã số thuế: 3801198004 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Hoàng
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LươNG THựC TIếN PHáT

Mã số thuế: 3801198290 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Uyên Trinh
Địa chỉ: Tổ 7, khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảNG CáO ĐSC

Mã số thuế: 3801198205 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Đạt
Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Tổ 6, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI NAM TíN ĐứC

Mã số thuế: 3801197970 - Đại diện pháp luật: Lữ Văn Việt
Địa chỉ: Tổ 8, ấp 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH HàNH TINH NướC SạCH

Mã số thuế: 3801197963 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: 114 Phan Bội Châu, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN TRầN DOãN - CHI NHáNH TỉNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0303773471-010 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Doanh
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Lương, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LONG THàNH BP

Mã số thuế: 3801198251 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hồng Thủy
Địa chỉ: Thôn Bình Tiến, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BìNH PHướC

Mã số thuế: 3801197956 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Sơn Lang, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Lê GIA TRườNG PHáT

Mã số thuế: 3801198195 - Đại diện pháp luật: Lê Đắc Trung
Địa chỉ: Thôn Đăk Wí, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH XăNG DầU HOàNG HưNG

Mã số thuế: 3801197995 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp 7, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH CHăN NUôI ĐIềN KHANG

Mã số thuế: 3801198357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: ấp Thạnh Tây, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VạN BìNH

Mã số thuế: 3801198029 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sinh
Địa chỉ: Đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH NGHĩA BP

Mã số thuế: 3801198188 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hà
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Minh Hòa, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ BảO Vệ ANH Mỹ

Mã số thuế: 3801197755 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Mỹ
Địa chỉ: ấp Tằng Hách, Xã An Phú, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH DịCH Vụ MINH ĐạT

Mã số thuế: 3801197748 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Long
Địa chỉ: Tổ 9, ấp 1, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN MặT TRờI SUốI GIAI ECOPLEXUS

Mã số thuế: 3801197804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Thu
Địa chỉ: Khu phố Phước Hòa, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ KIM Mã

Mã số thuế: 3801197730 - Đại diện pháp luật: Thái Thị Huyền
Địa chỉ: Số 138, ĐT.741, ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế XâY DựNG THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: 3801197699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảy
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL BìNH PHướC - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-058 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Hoàng
Địa chỉ: Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH YAME VN

Mã số thuế: 0310874914-037 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Liên Hiệp
Địa chỉ: 766 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá ĐồNG NAI - VăN PHòNG ĐạI DIệN BìNH PHướC

Mã số thuế: 3600965397-014 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Thi
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG HảI BP

Mã số thuế: 3801197610 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố 1, Phường Tân Đồng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG VạN THàNH

Mã số thuế: 3801197882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Tổ 2, khu phố 1, Phường Tân Đồng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH TườNG NGUYêN PHáT

Mã số thuế: 3801197709 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tường
Địa chỉ: Tổ 3, khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH IN THờI GIAN

Mã số thuế: 3801197875 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Lâm
Địa chỉ: 550 Quốc lộ 14, khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT TRANG TRí NộI THấT HảI TRIềU

Mã số thuế: 3702608235-001 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Hạnh
Địa chỉ: Số 32 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH SUPERSHIP BìNH PHướC

Mã số thuế: 3801197723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thành
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 2, khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TRâN THàNH

Mã số thuế: 3801197681 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Phi Yến
Địa chỉ: Quốc lộ 13, Tổ 1, ấp 1, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MAI TIếN PHáT VINA

Mã số thuế: 3801197642 - Đại diện pháp luật: Phan Bá Mai
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Demo home