Demo home

Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ DươNG UY THUậN PHáT

Mã số thuế: 3401186156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Duy
Địa chỉ: Số 123 đường số 5, thôn 6, Xã Đức Tín, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG BạC TíN THàNH LUâN

Mã số thuế: 3401186149 - Đại diện pháp luật: Trương Trung Tín
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ BảO Vệ Vệ Sĩ ĐạI DươNG BìNH THUậN

Mã số thuế: 3401186251 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Thông
Địa chỉ: Km 06, Quốc lộ 28, Thôn Thắng Hiệp, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NôNG NGHIệP B&T

Mã số thuế: 3401186212 - Đại diện pháp luật: Lâm Đình Hiệp
Địa chỉ: Thôn Bình Nghĩa, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP XUấT NHậP KHẩU MINH CHâU

Mã số thuế: 3401186170 - Đại diện pháp luật: Tạ Trung Hiệu
Địa chỉ: 50 Nguyễn Hữu Cảnh, Thôn Hiệp Phước, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐứC MINH THàNH

Mã số thuế: 3401186283 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hồng Trinh
Địa chỉ: 31 đường Xoài Khòm, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH COMBO TOUR MũI Né

Mã số thuế: 3401186269 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Uy
Địa chỉ: M1 Lê Văn Hưu, KP3, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL BìNH THUậN - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-061 - Đại diện pháp luật: Đặng Đào Vỹ
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Viettel Bình Thuận, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH Lữ HàNH TâM HạNH

Mã số thuế: 3401186082 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Liên Tâm
Địa chỉ: 133 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH VSTAR LAND

Mã số thuế: 0314917693-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Phi Hùng
Địa chỉ: Tỉnh lộ 715, Thôn Thiện An, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN NHấT TíN - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0312803588-041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Số 300 đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư ĐấT PHAN THIếT

Mã số thuế: 3401186124 - Đại diện pháp luật: Trần Đẩu Em
Địa chỉ: 162 Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN CCG - BìNH THUậN

Mã số thuế: 3401186244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Địa chỉ: Z47 Đường Nguyễn Bình, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN NAM HưNG THịNH

Mã số thuế: 3401186117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Số 188 Lạc Long Quân, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN HồNG PHONG MũI Né

Mã số thuế: 3401186131 - Đại diện pháp luật: Hoàng Giang
Địa chỉ: Lô C1-12 Văn Thánh 3A, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH DịCH Vụ NôNG NGHIệP Mê PU

Mã số thuế: 3401185988 - Đại diện pháp luật: Hứa Đại Lãnh
Địa chỉ: 9 tổ 6 thôn 3, Xã Mê Pu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ YếN SàO Hồ GIA

Mã số thuế: 3401185949 - Đại diện pháp luật: Hồ Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI AN KHảI VINH - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 3603557195-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Đường 21, Tổ 2, Thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MAY TRầN NHUNG

Mã số thuế: 3401185762 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Hà Lãng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHAI THáC KHOáNG SảN TâN NGHĩA

Mã số thuế: 3401186029 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hùng
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH KHAI THáC KHOáNG SảN TâN NGHĩA

Mã số thuế: 3401185875 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hùng
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN KHAI THáC KHOáNG SảN CBH

Mã số thuế: 3401185956 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bính
Địa chỉ: 39 Chu Văn An, Khu Phố 2, Thị trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐạI LộC PETRO

Mã số thuế: 3401185635 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đức Lộc
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn 2, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THIếT Kế - THI CôNG Và TRANG TRí NộI THấT SUNSHINE

Mã số thuế: 3401185561 - Đại diện pháp luật: Mai Sĩ Tài
Địa chỉ: Số 36, Phạm Hồng Thái, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HOàNG ANH BìNH THUậN

Mã số thuế: 3401185882 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Mai
Địa chỉ: Số 01, Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU LịCH HạNH PHúC

Mã số thuế: 3401185730 - Đại diện pháp luật: Phạm Khai Minh
Địa chỉ: Thôn Kê Gà, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN NHUậN TRạCH

Mã số thuế: 3401185924 - Đại diện pháp luật: Trần Thị út
Địa chỉ: Thôn Phú Sung, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

HợP TáC Xã THANH LONG PHú THịNH

Mã số thuế: 3401186011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng
Địa chỉ: xóm 3, thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH BìNH THUậN - CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH VNSKY

Mã số thuế: 0315475021-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Bình
Địa chỉ: A3, Khu dân cư Bến Lội, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THịNH HảO

Mã số thuế: 3401184617 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Cúc
Địa chỉ: Số 297 xóm 3, Xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và SAN LắP MặT BằNG HIếU THảO

Mã số thuế: 3401186004 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tài
Địa chỉ: Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG BìNH MINH ILY

Mã số thuế: 3401185804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tư
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH POWER PLUS VIệT NAM (NTNN)

Mã số thuế: 3401185843 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Tuấn
Địa chỉ: 50 Thủ Khoa Huân, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN THáI GIA

Mã số thuế: 3401186036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thái
Địa chỉ: 106 Võ Thị Sáu, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH BìNH THUậN - CôNG TY TNHH QUảN Lý BấT ĐộNG SảN VICTORIA

Mã số thuế: 0313477496-005 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Pháp
Địa chỉ: 198 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ HảI HườNG

Mã số thuế: 3401185995 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: 141 Lâm Đình Trúc, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHU VUI CHơI TRẻ EM PHươNG VIệT

Mã số thuế: 0315461572-001 - Đại diện pháp luật: Tăng Toàn Danh
Địa chỉ: Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại Lotte Mart Phan Thiết, Khu Dân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: 0315585063-015 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Lotte Mart Phan Thiết, Khu dân cư Hùng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH PHAN THIếT - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐịA ốC HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: 0314796248-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thắng
Địa chỉ: D32-33 Trương Hán Siêu, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH IMPULSE MũI Né

Mã số thuế: 3401185850 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Linh
Địa chỉ: 93 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Demo home