Demo home

Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH THủY SảN KIềU PHươNG

Mã số thuế: 2001310752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiều Phương
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH BA HON

Mã số thuế: 2001310914 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hon
Địa chỉ: ấp Kinh Hội, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH 6 NGọC CầM - CôNG TY CP NướC SơN CHốNG THấM CAO CấP ANH ĐIềN

Mã số thuế: 2001298537-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cầm
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH TôN ĐạI TíN Cà MAU

Mã số thuế: 2001310840 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đông
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TUấN HIệP

Mã số thuế: 2001254219-001 - Đại diện pháp luật: Lý Thanh Thủy
Địa chỉ: Khóm 6, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG GIA MINH

Mã số thuế: 2001310978 - Đại diện pháp luật: Phù Minh An
Địa chỉ: số 325, khóm 1, Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Tư HUê

Mã số thuế: 2001310833 - Đại diện pháp luật: Liêu Kim Tư
Địa chỉ: Số 2C, đường Hùng Vương, Khóm 4, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH SX - TM NHựA BảO NGọC

Mã số thuế: 2001310720 - Đại diện pháp luật: Tiêu Hỗ Em
Địa chỉ: Số 221, đường Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

TRUNG TâM XúC TIếN ĐầU Tư Và Hỗ TRợ DOANH NGHIệP TỉNH Cà MAU

Mã số thuế: 2000589357-006 - Đại diện pháp luật: Quách Văn ấn
Địa chỉ: Số 28 Phan Ngọc Hiển, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH HùNG NGUYễN KHANG PHáT

Mã số thuế: 2001310777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Minh
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Khóm 6, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT NôNG NGHIệP A MINH CHâU

Mã số thuế: 2001310826 - Đại diện pháp luật: Châu Xuân Thùy
Địa chỉ: Số 143, Quốc lộ 1A, ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH TM & DV QUANG MINH Cà MAU

Mã số thuế: 2001310985 - Đại diện pháp luật: Trương Kim Bằng
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH Số 1 Cà MAU

Mã số thuế: 2001310368 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Lil
Địa chỉ: số 181, ấp Phú Quý, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH THể DụC THể THAO KIềU LY

Mã số thuế: 2001310336 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ly
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG CHí HIếU

Mã số thuế: 2001310551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hiếu
Địa chỉ: ấp Tấn Công, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DịCH Vụ - SảN XUấT - VậT LIệU XâY DựNG ĐứC PHáT

Mã số thuế: 2001310382 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luyến
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH HOA ANH NHậT

Mã số thuế: 2001310343 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Chúc Ly
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SắT THéP NGọC BảO PHáT

Mã số thuế: 2001310569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bảo
Địa chỉ: Số 342A, Quốc lộ 1A, ấp I, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH MTV TM - DV - GD PHươNG TíN

Mã số thuế: 2001310424 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Toản
Địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Ngọc Sanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH ĐầU Tư & PHáT TRIểN THị TRườNG MEKONG

Mã số thuế: 2001310505 - Đại diện pháp luật: Mạc Thanh Trung
Địa chỉ: Số 220 Tôn Đức Thắng, khóm 4, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN DANH KHôI - CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0304240500-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trâm
Địa chỉ: 137F Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT DịCH Vụ THươNG MạI ĐAN HậU

Mã số thuế: 2001310294 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thúy An
Địa chỉ: Lô 28, Khu dân cư Licogi, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

BàN TíNH Và Số HọC TRí TUệ UCMAS NGUYễN TRãI - Cà MAU - CHI NHáNH CôNG TY TNHH ANH NGữ QUốC Tế HAWAI

Mã số thuế: 2001239725-001 - Đại diện pháp luật: Trần Lưu Nhật Thảo
Địa chỉ: 3-5-7 Nguyễn Trãi, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

BAN LIêN LạC ĐồNG HươNG BạC LIêU - Cà MAU TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 2001310657 - Đại diện pháp luật: Hồ Việt Lắm
Địa chỉ: Số 199 Nguyễn Du, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY LUậT TNHH MTV CôNG HùNG Và CộNG Sự TạI Cà MAU

Mã số thuế: 0307135286-001 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Hữu
Địa chỉ: Số 122 - 124 Ngô Gia Tự, Khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MTV Gỗ HùNG DũNG

Mã số thuế: 2001210719-003 - Đại diện pháp luật: Châu Hùng Dũng
Địa chỉ: Số 49, đường Trần Hưng Đạo, khóm 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI Cà MAU

Mã số thuế: 0315585063-023 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Số 9, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐạI PHươNG TâY

Mã số thuế: 2001309933 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Kinh
Địa chỉ: ấp Lợi Đông, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA VIệT Cà MAU

Mã số thuế: 2001252980-001 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Tâm
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và THI CôNG Cơ ĐIệN UNITECH

Mã số thuế: 2001309884 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bình
Địa chỉ: Số 62, đường Lưu Hữu Phước, Khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NGUYêN CLUB DECOR

Mã số thuế: 2001309926 - Đại diện pháp luật: Đặng Việt Thành
Địa chỉ: Số 288A, đường Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH TM & DV - KINH DOANH VLXD Và SAN LấP MặT BằNG ĐứC THịNH

Mã số thuế: 2001309845 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Đình Chiểu,, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Vợ THằNG ĐậU - NGUYễN HàO

Mã số thuế: 2001309919 - Đại diện pháp luật: Trang Mỹ Hiền
Địa chỉ: Số 16, đường Tạ Uyên, Vành Đai 1, Khóm 4, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL Cà MAU - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-017 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Tuấn
Địa chỉ: 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - TàI CHíNH HAPPY

Mã số thuế: 2001309940 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thắm
Địa chỉ: Số 167, đường Bùi Thị Trường, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHANG THịNH.NC

Mã số thuế: 2001309796 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Tam
Địa chỉ: ấp II, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NGUYễN TRọNG TíN

Mã số thuế: 2001309612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bờ
Địa chỉ: ấp Bình Minh 1, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY CP CHế BIếN NôNG SảN SạCH HảI TRIềU

Mã số thuế: 2001309570 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triều
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

HợP TáC Xã ĐồNG TâM HIệP LựC

Mã số thuế: 2001309588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thể
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CôNG TY TNHH XâY DựNG THIếT Kế GIáM SáT KHANG THịNH

Mã số thuế: 2001309838 - Đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Vũ
Địa chỉ: Số 127, ấp Hòa Trung, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Demo home