Demo home

Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG PHùNG VăN PHụNG

Mã số thuế: 0401973648 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Phụng
Địa chỉ: K81/2 Trần Ngọc Sương, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XDQS

Mã số thuế: 0401973278 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Huynh
Địa chỉ: 10 Phong Bắc 18, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TUYếN THịNH

Mã số thuế: 0401973694 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Tuyến
Địa chỉ: 71 Hà Bồng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH H.P.T QUANG PHáT

Mã số thuế: 0401973052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Phi
Địa chỉ: 45 Quách Thị Trang, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GREENS

Mã số thuế: 0401973045 - Đại diện pháp luật: Võ Đức Duy
Địa chỉ: 27 Cồn Dầu 2, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN TM & DV BEST HOME

Mã số thuế: 0401972725 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thượng Tặng
Địa chỉ: 297 Bùi Thiện Ngộ, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TM Và DV AN ĐạT VIệT

Mã số thuế: 0401973380 - Đại diện pháp luật: Phạm Phúc Thịnh
Địa chỉ: 33 Lê Quang Hòa, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NHôM KíNH ĐìNH PHONG

Mã số thuế: 0401973373 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lượm
Địa chỉ: Lô 41B.108 Khu đô thị Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DANATRA

Mã số thuế: 0401973341 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Vũ
Địa chỉ: 133 Nguyễn Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VạN HảI

Mã số thuế: 0401973084 - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Thục Nhàn
Địa chỉ: Lô 49B1.60 Đường Diên Hồng, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH C&G FOODS

Mã số thuế: 0401972940 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Vũ
Địa chỉ: 121 Đỗ Đăng Đệ, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG PHúC BảO MINH

Mã số thuế: 0401973599 - Đại diện pháp luật: Võ Hùng Việt
Địa chỉ: Lô 30 B1-67 đường 29-3, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CâY SơN TRà

Mã số thuế: 0401973285 - Đại diện pháp luật: Trà Hương Thảo
Địa chỉ: Lô 57 Khu B1-59 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - giai đoạn 2,, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH HạNH HUY PHúC

Mã số thuế: 0401973165 - Đại diện pháp luật: Tống Viết Trưng
Địa chỉ: 558 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ POWER NOW

Mã số thuế: 0401973630 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhã Phương
Địa chỉ: 68 Phan Anh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế DOCTOR CARE VIệT NAM TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0106249357-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hưng
Địa chỉ: 178 Huỳnh Tấn Phát, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH HâN PHúC

Mã số thuế: 0401973359 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Thửa đất số B790881, Tờ bản đồ số 00297, Thôn Yến Nê 2, Xã Hòa Tiến, Huyện Hoà Vang, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI HươNG THủ Đô

Mã số thuế: 0401973743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Lô 34 Phân khu B2-9, Khu A - Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hòa Châu, Huyện Hoà Vang, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CảNH QUAN TRúC LâM MộC

Mã số thuế: 0401973503 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ
Địa chỉ: Khu dân cư số 01 đường ĐT 605, Xã Hòa Châu, Huyện Hoà Vang, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV NAM GREENLIFE

Mã số thuế: 0401973542 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Nam
Địa chỉ: 131 Nam Cao, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH GIảI PHáP KINH DOANH SALA

Mã số thuế: 0401973246 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thiết
Địa chỉ: Lô C3.9 Mộc Bài 5, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH GIMEC VIệT NAM

Mã số thuế: 0401973253 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Thuần
Địa chỉ: 577B Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH VIVI REALTY

Mã số thuế: 0401973687 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Vũ
Địa chỉ: 45 Phú Xuân 2, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIếT Kế XâY DựNG WE HOME

Mã số thuế: 0401973729 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Nhật
Địa chỉ: 355 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI CôNG NGHệ AZ TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0315211011-001 - Đại diện pháp luật: Lê Thị ánh Ni
Địa chỉ: 07 Đặng Minh Khiêm, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CAY DESIGN

Mã số thuế: 0401973408 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Cường
Địa chỉ: 111 Trần Nguyên Đán, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH GIấY TRANG TRí NICE HOUSE

Mã số thuế: 0401972891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quân
Địa chỉ: Số 07 Hòa Minh 16, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH GIáO DụC Và PHáT TRIểN TRí TUệ Đà NẵNG

Mã số thuế: 0401973207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lượng
Địa chỉ: 138 Nguyễn Xĩ, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG LINH

Mã số thuế: 0401972806 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quyết
Địa chỉ: 29 Trung Nghĩa 8, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THươNG MạI SơN QUốC Tế TOKYO

Mã số thuế: 0401972450 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Vinh
Địa chỉ: Tầng 6, Lô B2, 23, 91, KĐT Phước Lý, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT DịCH Vụ NAM TRâN

Mã số thuế: 0401973260 - Đại diện pháp luật: Lê Nam Trân
Địa chỉ: 41 Chơn Tâm 11, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUảN TRị DOANH NGHIệP TRườNG AN TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0107990215-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: tổ 14B, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CONNEX HOLDINGS

Mã số thuế: 0401973334 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vũ
Địa chỉ: 508A Lê Văn Hiến, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Sỹ KHANG

Mã số thuế: 0401972958 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thanh
Địa chỉ: 262 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN SUNUS

Mã số thuế: 0401972644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn
Địa chỉ: 157 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRúC LINH ĐAN

Mã số thuế: 0401973006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Linh
Địa chỉ: 27 Mỹ An 23, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG L.I.M.A

Mã số thuế: 0401973302 - Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Tân
Địa chỉ: Thửa đất 177, TBĐ số 08, đường Đỗ Bá, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DANANG CRAFT BREW TRADING

Mã số thuế: 0401973221 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Gia
Địa chỉ: Lô 111 Dãy 11, KDC Bắc Mỹ An, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG UYêN PHáT

Mã số thuế: 0401973711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Linh Giang
Địa chỉ: 34 Bá Giáng 2, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Tự ĐộNG HóA NHậT TRI

Mã số thuế: 0401973091 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Sinh
Địa chỉ: 06 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Tỉnh Đà Nẵng

Demo home