Demo home

Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT TâN HOA PHáT

Mã số thuế: 0401958801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ái Hoa
Địa chỉ: Lô 12 Khu B2-7, đường Đinh Liệt, Khu TĐC Phước Lý, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU ĐOàN GIA CMJ

Mã số thuế: 0401958576 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Đức
Địa chỉ: K408/58-1 Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN XIIXON

Mã số thuế: 0401958819 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Lâm Thiên
Địa chỉ: 34 Vũ Trọng Hoàng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TàI ĐứC WINDOW

Mã số thuế: 0401958470 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chiến
Địa chỉ: Lô 39 B2-2 Trần Đình Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Kỹ THUậT TOMMAS

Mã số thuế: 0401957967 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhã Yên
Địa chỉ: 55 Nhơn Hòa 19, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH RèM ANH Tú

Mã số thuế: 0401957607 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: Thửa đất số 2206, tờ bản đồ số 7, tổ 50C, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT X-TECH

Mã số thuế: 0401957935 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chính
Địa chỉ: Lô B2.10.40- Khu đô thị Phước Lý, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KIếN TRúC ORANGE

Mã số thuế: 0401957438 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Duy
Địa chỉ: 139 Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH âN NAM PHươNG

Mã số thuế: 0401957974 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương
Địa chỉ: 130 Lê Thạch, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH áI BăNG

Mã số thuế: 0401957004 - Đại diện pháp luật: Lường Tuấn Anh
Địa chỉ: Thửa đất 490, Tờ bản đồ số 3, Tổ 35, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NGọC PHúC KOREA

Mã số thuế: 0401958752 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 59 Trần Thúc Nhẫn, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Kỹ THUậT TRUNG TíN

Mã số thuế: 0401958713 - Đại diện pháp luật: Cao Đức Trung
Địa chỉ: 14 Nguyễn Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư ĐịA THế VàNG

Mã số thuế: 0401958914 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Cường
Địa chỉ: Lô 7 B1-152 Tôn Thất Dương Kỵ, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH LIGHTHOUSESTONE

Mã số thuế: 0401958657 - Đại diện pháp luật: Phan Tư Hiền
Địa chỉ: B1-54 Lô 29 đường Thanh Lương 15, Khu đô thị Nam Nguyễn Tri, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THựC PHẩM THàNH DANH

Mã số thuế: 0401958350 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bích Loan
Địa chỉ: 212 Trần Văn Trà, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV SáNG TạO ART

Mã số thuế: 0401956441 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: 124 Nguyễn Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG ĐạT MINH PHáT

Mã số thuế: 0401957614 - Đại diện pháp luật: Phan Phúc Đạt
Địa chỉ: Lô 2 Khu B1-15, Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân- giai, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NướC VIệT

Mã số thuế: 0401958008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: 15 Trần Hữu Duẩn, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TM & DV OCEAN

Mã số thuế: 0401957621 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thắng
Địa chỉ: 287 Văn Tiến Dũng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ KHANG THị

Mã số thuế: 0401956794 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: 32 Thành Thái, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế Và XâY DựNG 391 GROUP

Mã số thuế: 0401958537 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Trai
Địa chỉ: 126 Trần Phước Thành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QUảNG Đà PHáT

Mã số thuế: 0401957212 - Đại diện pháp luật: Lê Thị ánh Nguyệt
Địa chỉ: Kiệt 151 Hồ Nguyên Trừng, Tổ 63, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH PHúC ĐắC THàNH

Mã số thuế: 0401958784 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Tố
Địa chỉ: Lô 17 Khu B1-4, Khu A Nam Cẩm Lệ, Xã Hòa Châu, Huyện Hoà Vang, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị CôNG TRìNH AN HảI LONG

Mã số thuế: 0401958865 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Hiền
Địa chỉ: K213/3 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MáY TíNH ĐìNH HậU

Mã số thuế: 0401957406 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hậu
Địa chỉ: 91 Phạm Như Xương, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV VIệT PHố COFFEE

Mã số thuế: 0401957942 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tường
Địa chỉ: 660 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KITA LAND

Mã số thuế: 0315434762-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Kiên
Địa chỉ: Lô B2-57-18 Khu Đô Thị Golden Hills, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV LâM QUốC THịNH

Mã số thuế: 0401958590 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Lâm
Địa chỉ: Lô 17B2.4 Đường Lê Thương, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DươNG áNH SáNG

Mã số thuế: 0401958449 - Đại diện pháp luật: Dương ánh Sáng
Địa chỉ: Số 6 Xuân Thiều 11, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Tý ĐEN

Mã số thuế: 0401957886 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Linh
Địa chỉ: 801B Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG HOA ANH QUốC

Mã số thuế: 0401958424 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: K01/59 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DOMYDO

Mã số thuế: 0401958128 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thu Hà
Địa chỉ: 40/31/10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG STB

Mã số thuế: 6400289309-001 - Đại diện pháp luật: Lương Nguyễn Trung Thu
Địa chỉ: 06 Đá Mọc 5, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH HóA CHấT XâY DựNG Và CôNG NGHIệP AAC VIệT NAM

Mã số thuế: 0401958022 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: 74-76 Nguyễn Xí, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KEY TRONIC VIET NAM

Mã số thuế: 0401958696 - Đại diện pháp luật: Douglas G. Burkhardt
Địa chỉ: Lô X10, đường số 10B ND Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN & XâY DựNG NGUYễN GIA

Mã số thuế: 0401958329 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lài
Địa chỉ: 86 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN AN REAL

Mã số thuế: 0401958287 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Như Liễu
Địa chỉ: Lô 41 Khu V5 B05, Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV NGUYễN GIA DECOR

Mã số thuế: 0401958294 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tịnh
Địa chỉ: 172 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ B&N VIệT NAM

Mã số thuế: 0401958093 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Đức
Địa chỉ: 08 Sơn Thủy 2, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN BìNH MINH LAND

Mã số thuế: 0401957734 - Đại diện pháp luật: Phan Bá Lực
Địa chỉ: 99 Nguyễn Đức Thuận, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng

Demo home