Demo home

Tỉnh Đắc Lắk

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH SINH THáI Và NôNG NGHIệP CAO DRAY KNAO

Mã số thuế: 6001640966 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Đẳng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắc Lắk

HợP TáC Xã THươNG MạI Và DịCH Vụ EA KAR

Mã số thuế: 6001640927 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Số 219 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắc Lắk

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và DịCH Vụ NôNG NGHIệP HươNG CAO NGUYêN

Mã số thuế: 6001640532 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thật
Địa chỉ: Buôn Ea Sang, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắc Lắk

CôNG TY TNHH TM DMT

Mã số thuế: 6001640476 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 232/73/4 Nguyễn Thái Bình, Xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắk

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH BáC Sĩ NHỏ TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0314703349-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Số 167/3 Nguyễn Du, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHà SáNG

Mã số thuế: 6001640483 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Thuận
Địa chỉ: Số nhà 130/2 Hoàng Thế Thiện, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắk

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CT ĐắK LắK

Mã số thuế: 6001641286 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chuẩn
Địa chỉ: 12 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắk

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CT ĐắK LắK

Mã số thuế: 6001641310 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chuẩn
Địa chỉ: 12 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắk

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CT ĐắK LắK

Mã số thuế: 6001641303 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chuẩn
Địa chỉ: 12 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắk

Demo home