Demo home

Tỉnh Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399703 - Đại diện pháp luật: NGUYễN HảI NINH
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG QUỲNH BIÊN - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 3601562418-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thỏa
Địa chỉ: Thôn Cây Xoài, Xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400399710 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Ký
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH LONG HƯƠNG

Mã số thuế: 6400399446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG ANH QUỐC

Mã số thuế: 6400399252 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Vương
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH TM - DV - DL VIỆT NGUYÊN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400399118 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Tổ 1, đường 23/3, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒANG GIA PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400399453 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Nam
Địa chỉ: Thôn Đức Tân, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐINH GIA

Mã số thuế: 6400399196 - Đại diện pháp luật: Đinh Việt Thắng
Địa chỉ: Thôn Nam Ninh, Xã Nâm Đir, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CHẾ BIÊN THIỆN ÂN

Mã số thuế: 6400398555 - Đại diện pháp luật: Võ Đức Tiến
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THƯ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400398594 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vân
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẠNH ĐỊNH

Mã số thuế: 6400398562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

HTX THƯƠNG MẠI- NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - CÔNG NGHỆ CAO ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400398611 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hương
Địa chỉ: Thôn Nam Anh, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ITDC VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400398957 - Đại diện pháp luật: Giáp Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 75 Lê Hồng Phong, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH HIỀN PHÁT

Mã số thuế: 6400398883 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Bình
Địa chỉ: 22 Võ Thị Sáu, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 6400398795 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Vượng
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VĂN QUANG

Mã số thuế: 6400398869 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC HIểU Về TRáI TIM ĐAKNONG

Mã số thuế: 6400393701 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Trí
Địa chỉ: Hẻm 68 Đường Lê Thánh Tôn, Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN VIET WORLD

Mã số thuế: 6400393620 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thúy Diễm
Địa chỉ: Khối 5, Nguyễn Du, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN KHảO SáT THIếT Kế & ĐO ĐạC BảN Đồ Số 56

Mã số thuế: 6400393652 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Biển
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

HTX NôNG NGHIệP - DịCH Vụ TổNG HợP ĐứC MạNH

Mã số thuế: 6400393532 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nữ Tường Vy
Địa chỉ: Thôn Đức Thành, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH Y KHOA THIêN THảO

Mã số thuế: 6400393451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thảo
Địa chỉ: Số 02 đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRIệU ĐạI VIệT

Mã số thuế: 6400393444 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Triệu
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN ĐO ĐạC BảN Đồ TâY NAM

Mã số thuế: 6400393469 - Đại diện pháp luật: Võ Hòang Luân
Địa chỉ: Số 31 Đường Ybih Alêo, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP - THươNG MạI - DịCH Vụ DANOFARM

Mã số thuế: 6400393412 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MTV LIO ĐứC - PHáP - NHậT - VN

Mã số thuế: 6400393388 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tiếm
Địa chỉ: thôn 3b, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT XNK CÔNG NGHỆ MỚI

Mã số thuế: 6400391905 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thùy Trang
Địa chỉ: 71, thôn 1, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP

Mã số thuế: 6400391775 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Sáu
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 6400391912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tới
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XẤY DỰNG - THƯƠNG MẠI XANH VIỆT

Mã số thuế: 6400391750 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Bình
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SORA FARM

Mã số thuế: 6400391704 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vũ
Địa chỉ: 664 Thôn 7, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400391743 - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng Quý
Địa chỉ: Km 312, Thôn 6, Xã Đắk R-La, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẶNG THÀNH TÂN

Mã số thuế: 6400391768 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Đặng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP AN PHÚC

Mã số thuế: 6400391609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH TÍN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400391648 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM ANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400391574 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CHI NHÁNH KRÔNG NÔ - DOANH NGHIỆP TN BÙI NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 2001175895-004 - Đại diện pháp luật: Từ Duy Khánh
Địa chỉ: Thôn Nam Ninh, Xã Nâm Đir, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400391503 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC HẠNH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400391373 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tài
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Demo home