Demo home

Tỉnh Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV HùNG NôNG PHú

Mã số thuế: 1702082816-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM THUậN PHáT ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400406446 - Đại diện pháp luật: Lâm Phong
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MTV TMDV NGô HOàNG CHươNG

Mã số thuế: 6400406407 - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Cường
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN CộNG LAND

Mã số thuế: 6400406238 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Luân
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH SắT THéP VIệT NAM PHáT

Mã số thuế: 6400406492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH XD - TM - DV CườNG PHáT

Mã số thuế: 6400406301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Cường
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP THịNH VượNG

Mã số thuế: 6400406453 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thất
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI & DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIGREEN

Mã số thuế: 6400406372 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thơ
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM DV THịNH VượNG

Mã số thuế: 6400406485 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Phước
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC Đá QUý NGọC

Mã số thuế: 6400406291 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Ngọc
Địa chỉ: Số 48B, đường Quang Trung, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HữU Cơ AGRI ORGANIC

Mã số thuế: 6400406421 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Tài
Địa chỉ: Thôn Đức An, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU NHờN GS HảI ĐăNG

Mã số thuế: 6400406083 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MTV M&E MIềN TRUNG

Mã số thuế: 6400406171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tạ Thùy Trang
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN HOàNG PHáT

Mã số thuế: 6400405996 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàn
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

VăN PHòNG LUậT Sư THIêN Lý

Mã số thuế: 6400406125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 166 đường Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MT ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400406100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Minh
Địa chỉ: 165 Tôn Đức Thắng, Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SPA MâY

Mã số thuế: 6400406245 - Đại diện pháp luật: Sử Thị Hồng Thanh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ PHúC CườNG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400405989 - Đại diện pháp luật: Tô Viết Cường
Địa chỉ: Quốc lộ 14, thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MTV TUệ QUANG

Mã số thuế: 6400406090 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LINH SAN

Mã số thuế: 6400406220 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Châu
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ CườNG Vũ

Mã số thuế: 6400406076 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi
Địa chỉ: Số 376, Quốc Lộ 14,Thôn Đức Tân, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI - DịCH Vụ THáI LâM

Mã số thuế: 6400406164 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thái
Địa chỉ: Số nhà 47, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông

TRườNG TIểU HọC NGUYễN Bá NGọC

Mã số thuế: 6400406051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chung Mỹ
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TRườNG TIểU HọC HùNG VươNG

Mã số thuế: 6400406069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt ánh
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KBC ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400405749 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

TRUNG TâM THôNG TIN, Kỹ THUậT Và ứNG DụNG KHCN

Mã số thuế: 6400405724 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Quả
Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHUẩN FARM ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400405682 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chuẩn
Địa chỉ: Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hòa, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN SAKUMI VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK MIL

Mã số thuế: 1801603065-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thà
Địa chỉ: Đường tỉnh lộ số 2, Thôn Xuân Hòa, Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG RồNG TâY NGUYêN

Mã số thuế: 6400405594 - Đại diện pháp luật: Đặng Công Luận
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TRườNG MầM NON HOàNG OANH

Mã số thuế: 6400405636 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Anh
Địa chỉ: TDP 5, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LAN Hồ ĐIệP THU KHáNH

Mã số thuế: 6400405629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ GAME LONG NA TRA

Mã số thuế: 6400404061-001 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Diễm
Địa chỉ: Số nhà 48 Đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 2, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ ATT

Mã số thuế: 6400405611 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Hiển
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Xí NGHIệP KHAI THáC Đá TạI ĐắK NôNG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHú TàI

Mã số thuế: 4100259236-024 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hòa, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM - DV ĐứC THIêN ý

Mã số thuế: 6400405530 - Đại diện pháp luật: Trần Công Kính
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HOàNG THảO

Mã số thuế: 6400405548 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Nhi
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HùNG LONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400404914 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Long
Địa chỉ: Bon B'Nơr, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO

Mã số thuế: 6400404992 - Đại diện pháp luật: Dương Hùng Đỗ
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NAM á- CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0300872315-032 - Đại diện pháp luật: Trần Ngô Phúc Khoa
Địa chỉ: Toàn bộ tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 Tòa nhà số 29-31 đường 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHâN PHốI PHạM HOàNG ANH

Mã số thuế: 6400404907 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dung
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Demo home