Demo home

Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG BấT ĐộNG SảN PHúC HưNG 68

Mã số thuế: 3603635950 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hai
Địa chỉ: Tổ 15, ấp 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DệT MAY THế HòA TạI NHơN TRạCH - ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0301358046-003 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Phương Phi
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐạI LONG VươNG

Mã số thuế: 3603605811-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Sang
Địa chỉ: 366 đường Lý Thái Tổ, ấp Cầu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG KCR

Mã số thuế: 3603633978 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Chiến
Địa chỉ: 318/24 Hùng Vương ,tổ 23,ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG ĐIệN ĐạI MINH

Mã số thuế: 3603636496 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Yên
Địa chỉ: Số 465, Tổ 14, ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và DịCH Vụ HàNG HảI TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0304184415-004 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mười
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 3, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và XâY LắP XUâN TIếN

Mã số thuế: 3603636023 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sen
Địa chỉ: Đường Cây dầu, tổ 8, ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH CHUYêN LắP DựNG NHà THéP TIềN CHế TâN THàNH FNT

Mã số thuế: 3603636048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH VậN TảI LươNG PHáT ĐạT

Mã số thuế: 3603637161 - Đại diện pháp luật: Lương Đạt
Địa chỉ: Tổ 15, ấp 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI HOàNG LINH ĐAN

Mã số thuế: 3603635710 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hoàng Dung
Địa chỉ: A62, ấp 6, Xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

HợP TáC Xã Hà SơN BìNH

Mã số thuế: 3603636739 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lâm
Địa chỉ: Phòng số 3, nhà văn hóa xã Cẩm Đường, Xã Cẩm Đường, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH GIớI THIệU VIệC LàM THIêN DU

Mã số thuế: 3603635936 - Đại diện pháp luật: Tăng Thị Ngọc Như
Địa chỉ: 462 ấp 2, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ăN UốNG THIêN PHúC

Mã số thuế: 3603636513 - Đại diện pháp luật: Lương Huyền Mi
Địa chỉ: 65 Chu Văn An, Khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH SX TM ĐầU Tư Và PHáT TRIểN HIệP LONG

Mã số thuế: 3603636150 - Đại diện pháp luật: Phan Nhật Trường
Địa chỉ: Số 9, đường 25B, ấp Xóm Gốc, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI PHướC DũNG

Mã số thuế: 3603633375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huynh
Địa chỉ: Số nhà 1177 tổ 7, ấp Xóm Gốc, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH CHâU THảO VâN

Mã số thuế: 3603635573 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Thảo
Địa chỉ: Số 27/326, ấp 6, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH VậN TảI NHậT ANH PHáT

Mã số thuế: 3603636168 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lịch
Địa chỉ: Số 13, ấp 2, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU THàNH AN PHáT

Mã số thuế: 3603620785-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Duyên
Địa chỉ: Lô A, tổ 1, ấp 4, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT TOàN THắNG LợI

Mã số thuế: 3603636538 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng
Địa chỉ: Số 2717, Ngã ba Bảo Chánh, QL 1A, ấp Suối Cát 2, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI PHONG HàO

Mã số thuế: 0304053162-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Vinh
Địa chỉ: Số 42/3, ấp Tân Yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT HOàN THạCH

Mã số thuế: 3603463042-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thật
Địa chỉ: Số 1467/4, ấp 5, Xã An Viễn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GIA CôNG INOX SắT NGUYễN LINH

Mã số thuế: 0314895859-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Linh
Địa chỉ: Số 751, ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT TRươNG GIA THàNH

Mã số thuế: 3603636400 - Đại diện pháp luật: Trương Khánh Trình
Địa chỉ: Số 35/5, Khu 2, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DREAM HOUSE NO.1

Mã số thuế: 3603635478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: 24 ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ ĐầU Tư TAM THàNH

Mã số thuế: 3603400123-001 - Đại diện pháp luật: Mạch Đức Định
Địa chỉ: Lô A2, KDC Vũ Hoàng Anh, Đường Hùng Vương, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHòNG KHáM CHUYêN KHOA RăNG - HàM - MặT HOàNG

Mã số thuế: 3603386990-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 767, Thôn Tây Lạc, ấp Chu An, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIêN UYêN

Mã số thuế: 3603376103-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc Oanh
Địa chỉ: Tổ 9, ấp 6+7, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THơM MẫN

Mã số thuế: 3603637281 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Thơm
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Gỗ PHáT THàNH CôNG

Mã số thuế: 3603636714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Quế
Địa chỉ: Số 48, ấp 1, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI DịCH Vụ THIêN PHáT ĐạT - CHI NHáNH TRạM KINH DOANH XăNG DầU 96

Mã số thuế: 3602212462-009 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Quý I, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

DOANH NGHIệP Tư NHâN MAY MặC âN CHâU

Mã số thuế: 3603636697 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc ân
Địa chỉ: Khu dân cư 17, ấp 3, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

VăN PHòNG ĐạI DIệN HUYệN ĐịNH QUáN CôNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

Mã số thuế: 0312087302-200 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trang
Địa chỉ: Số nhà 165, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu 3, ấp Hiệp Tâm 2, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SX-TM-DV A HùNG

Mã số thuế: 3400856055-003 - Đại diện pháp luật: Dịp A Hùng
Địa chỉ: Số 128, ấp 1, Xã Phú An, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐịA ốC THUậN PHáT LAND

Mã số thuế: 3603637034 - Đại diện pháp luật: Trịnh Phú Cường
Địa chỉ: Số 17, Đường Hàm Nghi, Tổ 9, ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH LợI BảO PHáT

Mã số thuế: 3603637154 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hạnh
Địa chỉ: Số 8B, ấp Ruộng Tre, Xã Bảo Quang, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và THươNG MạI XâY DựNG PHI YếN

Mã số thuế: 3603636104 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Vinh
Địa chỉ: Số 137, Hùng Vương, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN HOàNG TRọNG

Mã số thuế: 3603636545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Long Đức 2, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH NGUYễN PHúC HOàNG NAM

Mã số thuế: 3603636520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Tĩnh
Địa chỉ: Số 402, ấp Thiên Bình, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MINH ANH DũNG

Mã số thuế: 3603636175 - Đại diện pháp luật: Bành Thế Hoàn
Địa chỉ: Số 98, Đường Võ Nguyên Giáp, ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH HùNG ĐạT LợI

Mã số thuế: 3603636351 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hồng
Địa chỉ: 559A, Tổ 11, ấp Hương Phước, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Demo home