Demo home

Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN TâM THàNH ĐạT LAND

Mã số thuế: 3603614559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 5, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NHơN TRạCH THế Kỷ 21

Mã số thuế: 3603614277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH NHơN TRạCH - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và ĐầU Tư ĐấT XANH ĐôNG NAM Bộ

Mã số thuế: 3602248878-010 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng
Địa chỉ: Lô C7, khu phố thương mại, ấp Bến Cộ, đường Lý Thái Tổ, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LAN PHáT

Mã số thuế: 3603614693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Lan
Địa chỉ: Số 220/7, ấp Phú Mỹ 1, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NHơN TRạCH

Mã số thuế: 3603616027 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Tâm
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT NHơN TRạCH

Mã số thuế: 3603616034 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Tâm
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT NHơN TRạCH

Mã số thuế: 3603616041 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Tâm
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NHơN TRạCH

Mã số thuế: 3603616059 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Tâm
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN ĐồNG TâM PHáT

Mã số thuế: 3603615288 - Đại diện pháp luật: Phan Khắc Tài
Địa chỉ: Số 55, Tổ 6, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

THUế NHà THầU: CôNG TY TNHH WIND-SMILE ĐồNG NAI

Mã số thuế: 3603615672 - Đại diện pháp luật: Kenji Yamada
Địa chỉ: Lô F6, đường N3A, Khu công nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH HOMETEC, LLC

Mã số thuế: 3603614823 - Đại diện pháp luật: Guo Guoliang
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SING MARK

Mã số thuế: 3603613428 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thêm
Địa chỉ: Số 47/2, ấp Lộc Hòa, Xã Tây Hòa, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG NHà AN SINH

Mã số thuế: 0312232084-002 - Đại diện pháp luật: Đinh Quốc Cường
Địa chỉ: E12, , Đường D7, Khu Trung tâm thương mại dịch vụ KCN Bàu Xé, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG ĐầU Tư ĐồNG NAI

Mã số thuế: 3603614728 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Nam
Địa chỉ: Số 88, khu 1, ấp Bình Thạch, Xã Bình Hòa, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã PHú HòA

Mã số thuế: 3603613481-001 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã PHú TâN

Mã số thuế: 3603613481-002 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã PHú VINH

Mã số thuế: 3603613481-003 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã PHú LợI

Mã số thuế: 3603613481-004 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã THANH SơN

Mã số thuế: 3603613481-005 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã NGọC ĐịNH

Mã số thuế: 3603613481-006 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã PHú NGọC

Mã số thuế: 3603613481-007 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã LA NGà

Mã số thuế: 3603613481-008 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã PHú TúC

Mã số thuế: 3603613481-009 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã TúC TRưNG

Mã số thuế: 3603613481-010 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã PHú CườNG

Mã số thuế: 3603613481-011 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã SUốI NHO

Mã số thuế: 3603613481-012 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - Xã GIA CANH

Mã số thuế: 3603613481-013 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐịNH QUáN - TT ĐịNH QUáN

Mã số thuế: 3603613481-014 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH BEVERLY CABINETRY (VIệT NAM)

Mã số thuế: 3603614887 - Đại diện pháp luật: Zhang Ping
Địa chỉ: Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN BOT CườNG THUậN CTI

Mã số thuế: 3603614407 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khang
Địa chỉ: Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Lê VINH NAM

Mã số thuế: 3603614005 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Minh Trang
Địa chỉ: Số 306, ấp 1, Xã Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NHà HOàNG LONG

Mã số thuế: 3603614767 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Ngọc Bình
Địa chỉ: Lầu 2B, E167, Đường D9, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH 3 - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TIếN HUỳNH-CAFE QUậN

Mã số thuế: 3603483112-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Đạt
Địa chỉ: Số 258, Đường Phạm Văn Thuận, KP 2, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH HợP NHâN PHáT

Mã số thuế: 3603614372 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: 12/6A, KP 1, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH BIêN HòA - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và ĐầU Tư ĐấT XANH ĐôNG NAM Bộ

Mã số thuế: 3602248878-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Bảo
Địa chỉ: Số 2/9, Đồng Khởi, Tổ 13, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Gỗ âU VIệT PHáT

Mã số thuế: 3603615048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chín
Địa chỉ: Số 99A16/34C, Khu Phố 5, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

ĐIệN LựC THốNG NHấT

Mã số thuế: 3600432744-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thành
Địa chỉ: 117 Khu Phố 5, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MTV Cơ KHí XUâN THươNG ANH

Mã số thuế: 3603614238 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thương
Địa chỉ: Số 461, Tổ 1, Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO BAZAN

Mã số thuế: 3603614830 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quỳnh Thương
Địa chỉ: Số 72/6, Khu Phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN NGUYễN VIệT TIêN - BIêN HòA

Mã số thuế: 0304268351-003 - Đại diện pháp luật: Thới Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: Số 827, Đường Đồng Khởi, Khu Phố 9, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Demo home