Demo home

Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN HùNG Cá HồNG NGự

Mã số thuế: 1402120820 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Khóm An Thạnh B, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC THươNG MạI QUốC Tế NHậT THàNH TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0108645483-002 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên Kiều
Địa chỉ: Số nhà 147, đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH XăNG DầU PHươNG THảO BìNH TIêN

Mã số thuế: 1402120901 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhã
Địa chỉ: Tỉnh lộ 853, ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH YếN RạNG VâN - CHI NHáNH 2

Mã số thuế: 1402076339-003 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng Yến
Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Hòa Thành, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH PAFICO

Mã số thuế: 1402120806 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tần
Địa chỉ: Số 51, đường Võ Thị Sáu nối đài, ấp Bình Hòa, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH BảO Vệ THựC VậT HợP GIA PHáT

Mã số thuế: 1402120813 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Hợp
Địa chỉ: Số 103,ấp 3, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP AN GIA PHáT

Mã số thuế: 1402120933 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Bình
Địa chỉ: Tổ 8, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH TRUNG TRUNG CHíNH

Mã số thuế: 1402120651 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Chính
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TRUNG TâM NGOạI NGữ STARWAY

Mã số thuế: 1402120940 - Đại diện pháp luật: PHạM THị THùY LINH
Địa chỉ: Số 120, Hùng Vương, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THủY SảN KCF

Mã số thuế: 1402120764 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình An
Địa chỉ: Lô III-2, khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Và DịCH Vụ MôI TRườNG HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: 1402120771 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phú
Địa chỉ: Số 309, lộ Hòa Tây, tổ 1, khóm Thuận Trung, Phường Hòa Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐàO NAM ANH

Mã số thuế: 1402120845 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Nhựt
Địa chỉ: Số 65, Đinh Công Tráng, tổ 41, khóm Mỹ Tây, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH XâY DựNG TâM THUậN TIếN

Mã số thuế: 1402120852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nghị
Địa chỉ: Số 92, tổ 3, ấp Tịnh Long, Xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THIếT Bị - XâY DựNG SONG SEN

Mã số thuế: 1402120891 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Chức
Địa chỉ: Số 149, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MTV CấP NướC PHươNG BìNH

Mã số thuế: 1402120612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: Số 71A/4, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

QUỹ Hổ TRợ NôNG DâN HUYệN CAO LãNH

Mã số thuế: 1402120563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: Số 4, Đường 30/4, Khóm Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN T59

Mã số thuế: 1402120588 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Việt
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU CôNG NGHệ ĐìNH NGUYêN

Mã số thuế: 1402120309 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quý
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI SAGOTA SA ĐéC

Mã số thuế: 1402120556 - Đại diện pháp luật: Lê Huyền Vũ
Địa chỉ: Số 241 đường TL848, khóm Tân An, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BảO AN TOàN TâM

Mã số thuế: 1402120531 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Thạch
Địa chỉ: Số 350/1, Nguyễn Tất Thành, khóm 4, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRUNG SơN ALPHA - NHà THUốC TRUNG SơN ĐồNG THáP

Mã số thuế: 1801397528-005 - Đại diện pháp luật: Trần Công Danh
Địa chỉ: Số 49, Trần Hưng Đạo, khóm 1, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH QUốC Tế SENTOSA

Mã số thuế: 0315090695-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Sương
Địa chỉ: Số 10, lô B5, khu 500 căn, Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MAY QUốC BìNH CAO LãNH

Mã số thuế: 1402120436 - Đại diện pháp luật: Phạm Khải Nhu
Địa chỉ: Số 275, quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THIêN NăNG

Mã số thuế: 1402120404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phi
Địa chỉ: Số 478, quốc lộ 30, ấp 1, Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH NHâN LựC AKANE - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0315234410-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Thắng
Địa chỉ: Số 36, Thiên Hộ Dương, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

TRUNG TâM PHáT TRIểN QUỹ đấT

Mã số thuế: 1400457787-002 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Bình
Địa chỉ: Số 01-03, Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KHáCH SạN HOA ANH

Mã số thuế: 1402120482 - Đại diện pháp luật: Võ Anh Hào
Địa chỉ: Số 38-40-42, đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL ĐồNG THáP - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-055 - Đại diện pháp luật: Đoàn Phước Tiến
Địa chỉ: Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0315585063-008 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Số 01, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH YếN RạNG VâN

Mã số thuế: 1402076339-002 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng Yến
Địa chỉ: Số 7, Trương Định, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH VậN TảI THạNH PHáT

Mã số thuế: 1402119825 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tâm
Địa chỉ: Số 70, đường Lê Lợi, khóm 2, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GOLD 66

Mã số thuế: 1402119769 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Quang Vinh
Địa chỉ: Khóm Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG KIM TíN

Mã số thuế: 1402119913 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THIệN NGUYêN THàNH

Mã số thuế: 1402119857 - Đại diện pháp luật: Lữ Hồng Kỳ
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Tân Quới, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH NGọC NGọC VI

Mã số thuế: 1402119656 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thúy Vi
Địa chỉ: Số 243/1, ấp B, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAY MặC PHúC LâM

Mã số thuế: 1402119938 - Đại diện pháp luật: Trịnh Khắc Hi
Địa chỉ: Khóm Thượng 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH NGUYễN NHàN

Mã số thuế: 1402119751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhàn
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH XăNG DầU NGUYễN THANH PHONG

Mã số thuế: 1402119649 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Đường tuần tra biên giới, ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY CP THươNG MạI ĐầU Tư ĐạI PHú VIệT

Mã số thuế: 1402119790 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Tuyền
Địa chỉ: Số 970, tổ 26, ấp Hòa Long, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GIANG 66

Mã số thuế: 1402119776 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Minh
Địa chỉ: Số 277, Tổ 9, ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Demo home