Demo home

Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ ANH TIếN GIA LAI

Mã số thuế: 5901116175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MạC GIA Hà TIêN

Mã số thuế: 5901116231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: 51/11 Lạc Long Quân, tổ 5, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU MP GIA LAI

Mã số thuế: 5901116224 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH Mỹ THUậT GốM BAZAN

Mã số thuế: 5901116383 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Vinh
Địa chỉ: 230/1 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MộC PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5901116217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Nguyên
Địa chỉ: Hẻm Dương Minh Châu, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH SảN XUấT - XUấT NHậP KHẩU NHậT ANH GIA LAI

Mã số thuế: 5901116182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thắng
Địa chỉ: Lô C2, Khu công nghiệp Trà Đa, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0315585063-017 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: 21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN HìNH CáP NTH - TRUNG TâM GIảI TRí STARLIGHT TạI GIA LAI

Mã số thuế: 6000499598-026 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Nguyên
Địa chỉ: 53 Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VIệT CườNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901116344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: 141 Trường Chinh, tổ 05, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

HợP TáC Xã HUYềN DIệU

Mã số thuế: 5901115894 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Huyền
Địa chỉ: Thôn H'Bel, Xã Ia KDăm, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TâM DịCH Vụ NôNG NGHIệP HUYệN CHư PưH

Mã số thuế: 5901116094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trình
Địa chỉ: 52 Kinh Dương Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUỳNH LINH GIA LAI

Mã số thuế: 5901115781 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thải
Địa chỉ: 36 Hùng Vương, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HồNG NGọC CAO NGUYêN

Mã số thuế: 5901115735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Quốc lộ 25, Làng Kte 2, Xã H Bông, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

VăN PHòNG HộI ĐồNG NHâN DâN HUYệN CHư PăH

Mã số thuế: 5901116087 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ: tt Phú Hòa, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VươNG VĩNH HY

Mã số thuế: 5901115799 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Vương
Địa chỉ: 333 Lê Duẩn, Tổ 4, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN LAM HồNG LAND

Mã số thuế: 5901115911 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng
Địa chỉ: 322 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH EMDRINK

Mã số thuế: 5901115929 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Đoàn
Địa chỉ: 28 Nguyễn Thái Học, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH XâY DựNG HưNG THàNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901115774 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thành
Địa chỉ: Hẻm 278 Nguyễn Văn Cừ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ PHúC TâM GIA LAI

Mã số thuế: 5901115809 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Tân
Địa chỉ: 52 Phạm Ngũ Lão, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN GIA GIA LAI

Mã số thuế: 5901115816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: 327 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THùY TRANG GIA LAI

Mã số thuế: 5901115767 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Trang
Địa chỉ: 38 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIêN BảO LộC GIA LAI

Mã số thuế: 5901115439 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Lang Chi
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ô Tô PHố 24H

Mã số thuế: 5901115284 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 37A Nayder, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

HợP TáC Xã GIA CôNG MAY TâN SơN

Mã số thuế: 5901115485 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn 2 xã Tân Sơn, Xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GARAGE NGUYễN LâM GIA LAI

Mã số thuế: 5901114869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâm
Địa chỉ: Thôn Lang Kruối, Xã Yang Bắc, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THIêN BăNG

Mã số thuế: 5901114876 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Buôn Tang, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TâM VăN HóA, THôNG TIN Và THể THAO HUYệN KRôNG PA

Mã số thuế: 5901115277 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Mạo
Địa chỉ: 30 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN YếN SàO MộC NGUYêN GIA LAI

Mã số thuế: 5901114523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Quang
Địa chỉ: 39 Nguyễn Thái Học, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ YếN GIA LAI

Mã số thuế: 5901115069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: 118A Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VăN TUấN GIA LAI

Mã số thuế: 5901115171 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

TRườNG TIểU HọC Võ VăN KIệT

Mã số thuế: 5901115164 - Đại diện pháp luật: Hoàng Danh Long
Địa chỉ: Làng Poong, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG TíN PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5901114749 - Đại diện pháp luật: Trần Phúc Toàn
Địa chỉ: 50 Trần Quang Diệu, Tổ 14, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA TươI PHươNG LIêN GIA LAI

Mã số thuế: 5901115196 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Liên
Địa chỉ: 139 Bùi Thị Xuân, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY DựNG KIếN ANH

Mã số thuế: 5901115189 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Thảo
Địa chỉ: 198 Đỗ Trạc, Tổ dân phố 01, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HữU ĐIềN

Mã số thuế: 5901114844 - Đại diện pháp luật: Võ Lê Minh Sơn
Địa chỉ: Làng Dun De, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở CHư ZôR

Mã số thuế: 5901115358 - Đại diện pháp luật: Trần Cường
Địa chỉ: thôn Đoàn Kết, Xã Chư Jôr, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XâY DựNG ĐườNG GIA GIA LAI

Mã số thuế: 5901115157 - Đại diện pháp luật: Đường Văn Hậu
Địa chỉ: 112/16 Tôn Thất Tùng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUANG áNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901114756 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc ánh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Chư á, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY TNHH PHúC HợI THảO

Mã số thuế: 5901114763 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thảo
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG HOA LONG

Mã số thuế: 5901114731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thục Oanh
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Demo home