Demo home

Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TIếN QUYếT Hà GIANG

Mã số thuế: 5100469595 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Quyết
Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ Và THươNG MạI THàNH CôNG 68

Mã số thuế: 5100469651 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hằng Nga
Địa chỉ: Số 189A, tổ 7, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH GB

Mã số thuế: 5100469556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Thái Học, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN CAM TA

Mã số thuế: 5100469563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Khuổi Niêng, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

HợP TáC Xã SảN XUấT NôNG NGHIệP HữU Cơ VI SINH

Mã số thuế: 5100469387 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn Yên Chung, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH TRườNG THọ 2

Mã số thuế: 5100469475 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thọ
Địa chỉ: Mốc 5, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SINH THàNH

Mã số thuế: 5100469524 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sinh Từ
Địa chỉ: Km 8, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LIêN DOANH NANO 4.0

Mã số thuế: 0108475016-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tân
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

HợP TáC Xã DịCH Vụ TổNG HợP NôNG LâM NGHIệP ĐạI PHúC

Mã số thuế: 5100469482 - Đại diện pháp luật: Cư Mí Chung
Địa chỉ: Thôn Bản Lý, Xã Du Tiến, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY LắP 557

Mã số thuế: 5100469517 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bộ
Địa chỉ: Số nhà 205 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VIệT TRUNG 86

Mã số thuế: 5100469549 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: Số nhà 292, đường Trần Phú, tổ 4, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

HợP TáC Xã VượNG PHáT

Mã số thuế: 5100469588 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Khương
Địa chỉ: Số 157, đường Trần Phú, tổ 18, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN DịCH Vụ GIáO DụC Và PHáT TRIểN CộNG ĐồNG Hà GIANG

Mã số thuế: 5100469394 - Đại diện pháp luật: Hoàng Diệu Thúy
Địa chỉ: Số nhà 265, đường 20/8, tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐôNG TâY Hà GIANG

Mã số thuế: 5100469362 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Xuyến
Địa chỉ: Số nhà 35, ngõ 487, đường Lý Thường Kiệt, tổ 6, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUỳNH HồNG

Mã số thuế: 5100469154 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Quỳnh
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH Hà GIANG CITY

Mã số thuế: 5100469161 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Chiến
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VIệT CườNG - Hà GIANG

Mã số thuế: 5100469179 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Cường
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MáY CôNG TRìNH Và KHAI THáC KHOáNG SảN

Mã số thuế: 5100469098 - Đại diện pháp luật: Phùng Trọng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI HồNG PHáT 68

Mã số thuế: 5100469115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Dung
Địa chỉ: Thôn Pả Vi Thượng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG TUấN PHáT

Mã số thuế: 5100469080 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Hùng
Địa chỉ: Đường Thanh Niên, tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG Số 10

Mã số thuế: 5100468866 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Giang
Địa chỉ: Tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

HợP TáC Xã 668

Mã số thuế: 5100468827 - Đại diện pháp luật: Phàn Văn Sáng
Địa chỉ: Xã Tùng vài, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

HợP TáC Xã RAU QUả PHúC THọ SơN

Mã số thuế: 5100468834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liệu
Địa chỉ: Thôn Đông Tinh, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN TRà SHAN LONG - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0108325733-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Châu
Địa chỉ: Thôn Khuổi My, Xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHúC THàNH 868

Mã số thuế: 5100468859 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Hạ
Địa chỉ: Số nhà 56, đường Lý Tự Trọng, Tổ 6, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

HợP TáC Xã DịCH Vụ TổNG HợP ĐôNG BắC

Mã số thuế: 5100468746 - Đại diện pháp luật: Vương Ban Hoài
Địa chỉ: Thôn Bó lách, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐứC DUY Hà GIANG

Mã số thuế: 5100468739 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Vỹ
Địa chỉ: Số nhầ 363, đường Nguyễn Thái Học, tổ 9, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI - VậN TảI - XăNG DầU THáI SơN

Mã số thuế: 5100468753 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thắng
Địa chỉ: Số 71, ngõ 02, đường Hải Thượng Lãn ông, tổ 15, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-VIệT HồNG

Mã số thuế: 5100467245-004 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Việt hồng, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCTBắC QUANG-BằNG HàNH

Mã số thuế: 5100467245-006 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Bằng Hành, Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG-Vô ĐIếM

Mã số thuế: 5100467196-003 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Vô Điếm, Xã Vô Điếm, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG-QUANG MINH

Mã số thuế: 5100467196-002 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-KIM NGọC

Mã số thuế: 5100467245-005 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Kim Ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-Vô ĐIếM

Mã số thuế: 5100467245-003 - Đại diện pháp luật: Mai Quang Lộc
Địa chỉ: Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-QUANG MINH

Mã số thuế: 5100467245-002 - Đại diện pháp luật: Mai Cường Việt
Địa chỉ: Phố Mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TảI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG

Mã số thuế: 5100467196 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

ĐộI QUảN Lý THị TRườNG Số 9

Mã số thuế: 5100271059-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: TT Việt Quang, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG-TT VIệT QUANG

Mã số thuế: 5100467196-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT BắC QUANG

Mã số thuế: 5100467559 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-TT VIệT QUANG

Mã số thuế: 5100467245-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Demo home